Strona główna
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO ODDZIAŁU KUJAWSKO - POMORSKIEGO PTG

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO ODDZIAŁU KUJAWSKO – POMORSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

Dnia 12.05. 2010 zgodnie z zaleceniem Zarządu Głównego PTG-E odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze kończące kadencję 2008/2009. Zebranie rozpoczął przewodniczący PTG O/ Kujawsko – Pomorskiego – doc Cezary Popławski, który przedstawił jego porządek. Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność zebrania w pierwszym terminie (wymagane kworum). Ustępujący Przewodniczący Oddziału PTG – doc Cezary Popławski podsumował merytorycznie działania Zarządu Oddziału za okres dwóch lat. Stwierdził, że mnogość imprez gastrologicznych na wysokim poziomie (co jest zjawiskiem pożądanym) organizowanym w kraju spowodował nieco mniejszą ilość spotkań Oddziału. Niewątpliwym sukcesem jest istnienie strony internetowej, a także działalność naukowa i organizacyjna członków Oddziału. Sprawozdanie finansowe za okres 2 - letniej kadencji przedstawiła dr Grażyna Mierzwa – skarbnik O/ Kujawsko – Pomorskiego, przedstawiając rozliczenia PIT CIT - 8 za 2008 i 2009 rok oraz bilans i rachunek zysków i strat za poszczególne lata. Ocenę sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił dr Dariusz Sosnowski. Komisja Rewizyjna zatwierdziła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za uprzednią kadencję i rekomendowała Walnemu Zebraniu udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Doc Popławski podziękował wszystkim, którzy pracowali na rzecz Oddziału w tej kadencji i wysunął kandydaturę dr Wojciecha Szczęsnego na prowadzącego zebranie wyborcze. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Prowadzący zebranie wyborcze dr Szczęsny wysunął kandydaturę dr Bartosza Romańczuka na protokołowanie przebiegu zebrania. Następnie przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału – 1 osoba wstrzymała się od głosu, pozostałe 22 głosowało za udzieleniem absolutorium.

Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w skałdzie: prof Mieczysława Czerwionka-Szaflarska i doc. Anna Szaflarska-Popławska (wszyscy za). Zgłoszono jednego kandydata na stanowisko przewodniczącego Oddziału: doc Maria Kłopocka. W wyniku tajnego głosowania (22 osoby za, 1 osoba przeciw) doc. Marię Kłopocką wybrano na to stanowisko. W międzyczasie na zebranie doszły dwie osoby. Podano kandydatury do Zarządu Oddziału i oddano 25 ważnych głosów:

 1. dr Szczęsny – 24 głosy
 2. dr Mierzwa – 23 głosy
 3. doc Popławski – 20 głosów
 4. dr Banaszkiewicz – 19 głosów
 5. dr Kula – 18 głosów
 6. dr Budzyński – 16 głosów
 7. dr Król - 11 głosów
 8. dr Romańczuk – 8 głosów
 9. dr Gąsiorowska – 6 głosów

Do Zarządu weszły zatem następujące osoby: dr Wojciech Szczęsny, dr Grażyna Mierzwa, doc Cezary Popławski, dr Zbigniew Banaszkiewicz, dr Zbigniew Kula i dr Jacek Budzyński. Następnym punktem były wybory Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono nazwiska 4 kandydatów. Oddano 25 ważnych głosów. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

 1. dr Sosnowski – 24 głosy
 2. dr Gąsiorowska – 19 głosów
 3. dr Król – 17 głosów
 4. dr Romańczuk – 13 głosów 
Do Komisji Rewizyjnej weszli: dr Dariusz Sosnowski, dr Joanna Gąsiorowska i dr Jacek Król. Przewodniczącym komisji został dr Dariusz Sosnowski.
 
W związku z nadchodzącym XIV Kongresem PTG-E w Szczecinie dokonano wyboru delegatów na Walne Zebranie. Zgłoszono 2 kandydatury, które uzyskały następującą liczbę głosów:
 1. prof Świątkowski – 25 głosów
 2. dr Parzęcka – 25 głosów.
Będą on reprezentować nasz Oddział na Walnym Zebraniu PTG-E.
Na tym zakończono zebranie a wybrani członkowie Zarządu spotkali się na pierwszym posiedzeniu w celu jego ukonstytuowania. Nowy Zarząd przedstawia się następująco:
Przewodniczący: doc Maria Kłopocka
Zastępca Przewodniczącego: doc Cezary Popławski
Sekretarz: dr Zbigniew Banaszkiewicz
Skarbnik: dr Grażyna Mierzwa
Członkowie: dr Wojciech Szczęsny, dr Zbigniew Kula i dr Jacek Budzyński.
 
II Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologiczne

5.12.2009 w Operze Nova w Bydgoszczy odbyło się kolejne niezwykle ciekawe spotkanie o tematyce związanej z chorobami przewodu pokarmowego.

Czytaj całość…
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»

Pozycje :: 57 - 58 z 58