Strona główna
Rozpoczynamy działalność naukowo-szkoleniową po wakacjach!
Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E.
 
Pierwsze spotkanie, w dniu 22.10.2011 organizuje Sekcja Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych PTG-E. Zapraszamy na to spotkanie nie tylko pielęgniarki endoskopowe, ale także lekarzy endoskopistów. Zebranie rozpocznie się o godzinie 9:30 w sali dydaktycznej Kliniki Gastroenterologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy (4 piętro). Uczestnicy otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi.
 
Zebranie rozpocznie Pani Ilona Polasik (RCO). Przedstawi wyniki swojej pracy dotyczącej roli muzykoterapii w przygotowaniu pacjentów i prowadzeniu badań i zabiegów endoskopowych.Temat bardzo ciekawy, gdyż w naszej pracy endoskopistów i terapeutów liczy się nie tylko fachowość, ale także odpowiednia atmosfera i zaufanie pacjentów. Wszystko to składa się na sukces terapeutyczny. Bardziej techniczne nowości, możliwe do zastosowania w naszej pracy w Pracowniach Endoskopowych przedstawią zaprzyjaźnieni przedstawiciele firm endoskopowych.
 
Endoloop - co to jest? Jakie są praktyczne możliwości zastosowania? Jakie nowe narzędzia są wprowadzane do endoskopii?
 
Tematy bardzo ciekawe!
Zapraszam wszystkich
 
Przewodnicząca Oddziału PTG-E
Maria Kłopocka
 
Konferencja gastrologiczno-angiologiczna w Bydgoszczy

Koleżanki i koledzy

       W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w konferencji gastrologiczno-angiologicznej w Bydgoszczy w dniach 17-18 czerwca. W załączniku można zapoznać się z programem, jest też podany adres internetowy strony konferencji.

 

                                                                              Maria Kłopocka

 
Sprawozdanie z zebrania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG w dniu 14.03.2011

Sprawozdanie z zebrania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich w dniu 14.03.2011.

 

Trzecie z kolei, cykliczne zebranie Oddziału Kujawsko- Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii od czasu wyboru nowego zarządu odbyło się tradycyjnie w sali wykładowej budynku Zakładu Patomorfologii CM, UMK przy ulicy Skłodowskiej- Curie 9 w Bydgoszczy. Jego tematem były „Zasady prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego”. Zebrani wypełnili całą salę wykładową, dla wielu zabrakło miejsc siedzących. 

Po krótkim słowie wstępnym dr hab. med. Marii Kłopockiej głos zabrali wykładowcy. Dr n. med. Krzysztof Tojek przejrzyście przedstawił zasady żywienia dojelitowego, w sposób praktyczny omówił wskazania i przeciwwskazania do żywienia dojelitowego oraz algorytmy wyboru poszczególnych preparatów. Potem dr Piotr Sikorski przedstawił doświadczenia własne z żywieniem dojelitowym pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki. Następnie dr n. med. Marlena Jakóbczyk zapoznała zebranych ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do żywienia pozajelitowego, szczegółowo zreferowała różnice między poszczególnymi mieszankami do żywienia pozajelitowego oraz wskazała na kryteria wyboru poszczególnych preparatów w określonych sytuacjach klinicznych. Po tym niezwykle interesującym wykładzie, głos zabrał dr Jacek Frasz, który przedstawił doświadczenia własne z zakładaniem przezskórnej endoskopowej gastrostomii. Omówił wskazania do wykonania takiego dostępu do przewodu pokarmowego oraz potencjalne powikłania z nim związane. Na koniec wystąpił przedstawiciel firmy farmaceutycznej Fresenius Kabi, który omówił zalety nowej mieszanki do żywienia pozajelitowego- Smof Kabiven. 

Wykłady wywołały burzliwą dyskusję. Całość podsumowała dr hab. med. Maria Kłopocka, dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz i dr n. med. Zbigniew Kula. Spotkanie zakończył drobny poczęstunek. Uczestnicy uzyskali 3 pkt. edukacyjne.

Sponsorami zebrania były firmy Nutricia i Fresenius Kabi  

 

Sekretarz
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E
Dr nauk med. Jacek Budzyński  

 
Forum gastroenterologiczno-angiologiczne 17-18 06.2011

      Zapraszamy Państwa do Bydgoszczy na konferencję poświęconą chorobom przewodu pokarmowego o podłożu naczyniowym oraz chorobom jelit. Zaplanowaliśmy wykłady z dziedziny angiologii, gastroenterologii, chirurgii gastroenterologicznej, a także neuropsychologii i alergologii.                 

Przedstawione zostaną zagadnienia praktyczne, dotyczące symptomatologii, możliwości diagnostycznych i zasad leczenia.  Jednym z głównych celów konferencji jest zwrócenie uwagi na  konieczność wielospecjalistycznej współpracy w opiece nad pacjentami z objawami ze strony przewodu pokarmowego, stąd wśród zaproszonych wykładowców są wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny.

      Mamy również nadzieję, że spotkanie ułatwi nawiązanie osobistych kontaktów przydatnych w dalszej pracy zawodowej i naukowej.

W imieniu Zarządów

Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Internistów Polskich

Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Przewodniczący

Dr hab. nauk med. Maria Kłopocka

Profesor dr hab. nauk med. Kornelia Kędziora- Kornatowska

Dr nauk med. Jacek Fabisiak

 
Spotkanie 14.03.2011 - Zasady prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego

      Zapraszamy na wspólne zebranie

 Oddziału Kujawsko-Pomorskiego  PTG-E i Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich w dniu 14.03.2011 o godzinie 18 w Sali wykładowej budynku Patomorfologii przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej.

      Do udziału w spotkaniu zapraszamy również bardzo serdecznie pielęgniarki i asystentów endoskopowych.

      Tym razem wiodącym tematem będą zasady prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego, a wykładowcami doktorzy:

Marlena Jakubczyk (Szpital Uniwersytecki nr 1) oraz

Krzysztof Tojek i Piotr Sikorski (Szpital Uniwersytecki nr 2)

     Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w zebraniu (3 punkty edukacyjne).

 

W imieniu Zarządów Oddziałów:

Profesor dr hab. nauk med. Kornelia Kornatowska-Kędziora

Dr hab. nauk med. Maria Kłopocka
 
Sekcja Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych

Sekcja Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych

      Bydgoski Oddział Sekcji Pielęgniarek i Asystentów  Endoskopowych, powstał w listopadzie 2003 roku. Sekcja jest częścią Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Działalność sekcji to przede wszystkim organizowanie:

  • Spotkań pielęgniarek endoskopowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego
  • Szkoleń w zakresie pracy w pracowniach endoskopowych
  • Wykładów z zakresu endoskopii diagnostycznej i zabiegowej
  • Kursów dla pielęgniarek i asystentów endoskopowych

Obecnie liczba członków sekcji wynosi 59 osób (pielęgniarek i pielęgniarzy). Członkowie Sekcji uczestniczą w spotkaniach ogólnopolskich i zagranicznych

      W dniu 16.10.2010 odbyło się kolejne spotkanie naukowo-organizacyjne Sekcji Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zebranie zorganizowały członkinie Zarządu Sekcji: Beata Ellert- przewodnicząca, Teresa Jakubiak- wice-przewodnicząca, Jolanta Bombrowicz- skarbnik

W trakcie zebrania przedstawiono cztery ciekawe prezentacje:

  1. Zintegrowane pracownie endoskopowe- wizja przyszłości. Mariusz Cieślak, firma Olympus
  2. Nieswoiste choroby zapalne jelit. Joanna Wolińska, firma Ferring
  3. Podsumowanie kolonoskopowych badań przesiewowych z ostatnich 10 lat- częstotliwość wykrywania raka jelita grubego. Ilona Polasik, Regionalne Centrum Onkologii, Zakład Profilaktyki
  4. Narzędzia w endoskopii zabiegowej.  Anna Bączkowska, firma Olympus

Uczestnicy zebrania otrzymali odpowiednie certyfikaty

 
SKŁADKI
Zgodnie z ustaleniem Zarządu Głównego PTG składki za rok 2011 w wysokości 100 złotych płacimy do 30 listopada 2010 roku. Numer konta jest podany na naszej stronie internetowej. Wszystkie składki opłacone po marcu bieżącego roku (a wiec na przykład wpłacone przez nowych członków) są już składkami na przyszły rok. Członkowie Towarzystwa otrzymują prenumeratę Gastroenterologii Polskiej, będzie też możliwość korzystania z artykułów udostępnianych na stronie Zarządu Głównego PTG (link na naszej stronie jako logo Towarzystwa). Towarzystwo może także wysyłać swoich członków na sponsorowane konferencje międzynarodowe (w tym roku nie zostało wykorzystanych wiele wolnych miejsc!)
 
Zebranie poświęcone chorobie Leśniowskiego-Crohna

Koleżanki i Koledzy!

   Zarządy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich serdecznie zapraszają do udziału we wspólnym zebraniu naukowo-szkoleniowym poświęconym nowym technikom stosowanym w czasie pankreatoduodenektomii oraz wielospecjalistycznym aspektom etiopatogenezy i leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna.

Zebranie odbędzie się  w dniu 8 grudnia 2010 o godzinie 18 w sali A budynku Zakładu Patomorfologii przy ulicy Curie-Skłodowskiej.

PROGRAM

 

18:00-19:20     Profesor Waldemar Jędrzejczyk

Wykorzystanie nowych technik w czasie pankreatoduodenektomii

 

dr hab. n. med. Maria Kłopocka

Etiopatogeneza i leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna      -wybrane aspekty

 

lek med. Marcin Mrozowski

Postępowanie chirurgiczne w chorobie Leśniowskiego-Crohna

                         

lek med. Jacek Frasz

Problemy proktologiczne w chorobie Leśniowskiego-Crohna

                        

dr nauk med. Zbigniew Banaszkiewicz

Endoskopowe leczenie zwężeń przewodu pokarmowego

 

 

19:20-19:30     Dyskusja i podsumowanie

 

     Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

     Zarząd Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

         

za udział w posiedzeniu przysługują 3 punkty edukacyjne

 

Informacja dotycząca opłaty składek członkowskich i numer konta na stronie www.gastrologia.bydgoszcz.pl  

Nr konta 75 1140 1052 0000 5338 6700 1001

PTG Oddział Kujawsko Pomorski

Curie Skłodowskiej 9

85-094 Bydgoszcz

Adres Oddziału pozostawiliśmy niezmieniony ze względów praktycznych (siedziba Skarbnika Oddziału, dr nauk med. Grażyny Mierzwy)  


 
Sprawozdanie z zebrania Oddziału Kujawsko- Pomorskiego PTG w dniu 06.09.2010

Zebranie odbyło się w Sali B budynku Zakładu Patomorfologii CM, UMK przy ulicy Skłodowskiej- Curie 9 w Bydgoszczy. Spotkanie przebiegało zgodnie z programem przesłanym do członków Towarzystwa i osób zainteresowanych drogą e-mailową. W zebraniu uczestniczyło 44 osoby.

Po przywitaniu zebranych, przewodnicząca Oddziału dr hab. med. Maria Kłopocka poinformowała o cyklicznym charakterze spotkań członków towarzystwa, przeważnie w pierwszy poniedziałek kwartału o godz. 18, z możliwymi odstępstwami od tej zasady, w przypadku łączonych spotkań z innymi towarzystwami, np. Pediatrycznym lub Chirurgicznym. Przewodnicząca spotkania zwróciła również uwagę na konieczność opłacania składek w terminie, aktualizacji listy członków Oddziału Towarzystwa oraz konieczności wyboru nowych delegatów Oddziału Towarzystwa na Walne Zgromadzenie Członków. Wobec braku wymaganej, 50% liczby obecnych członków Towarzystwa na początku spotkania, zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (§20, pkt. 6, §38, §39), wyznaczono drugi termin wyborów po zakończeniu części wykładowej.

Następnie dr n. med. Jacek Budzyński przedstawił wykład poglądowy na temat: „Migotanie przedsionków i inne arytmie a układ pokarmowy”.  W wystąpieniu w sposób ciekawy i przystępny przedstawił aspekty epidemiologiczne, patofizjologiczne, diagnostyczne i terapeutyczne anatomicznych i czynnościowych powiązań między funkcjonowaniem przewodu pokarmowego i układu sercowo- naczyniowego w kontekście występowania zaburzeń rytmu serca. Następnie dr Marcin Manerowski przedstawił: „Zasady postępowania u pacjentów leczonych preparatami przeciwpłytkowymi i przeciwkrzepliwymi przy wykonywaniu badan i zabiegów wysokiego ryzyka” oparty o aktualne zalecenia Grupy Roboczej ds. Standardów Amerykańskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej (ASGE). Podzielił zabiegi na stanowiące niskie i wysokie ryzyko powikłań krwotocznych, przedstawił stany o wysokim i niskim ryzyku powikłań zakrzepowo- zatorowych oraz zasady postępowania w poszczególnych sytuacjach klinicznych.

Po wykładzie dr Marcina Manerowskiego ponownie głos zabrał dr n. med. Jacek Budzyński, który omówił krótko zasady prewencji pierwotnej i wtórnej krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjentów przyjmujących leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe. Największą część wystąpienia zajęło jednak omówienie algorytmów postępowania w przypadku aktywnego krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjenta z wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowo- zatorowych, wymagającego stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (np. po ostrym zespole wieńcowym), potrójnej terapii przeciwzakrzepowej (podwójna terapia przeciwpłytkowa u pacjenta wymagającego stosowania doustnych antykoagulantów lub heparyn), bądź utrzymania terapeutycznego poziomu antykoagulacji z powodu niedawnego epizodu żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej, czy posiadania sztucznej zastawki serca. Wskazał na konieczność indywidualizacji postępowania w zależności od ryzyka nawrotu krwawienia ocenianego w skali Rockalla oraz prawdopodobieństwa wystąpienia epizodu zakrzepowo- zatorowego i jego skutków klinicznych, z czym wiąże się konieczność wczesnego, ponownego włączania terapii przeciwzakrzepowej.

Oba ostatnie wykłady wywołały burzliwą dyskusję, w której pytania do wykładowców zadawali m.in. dr n .med. Zbigniew Banaszkiewicz oraz dr n. med. Agnieszka Meder. Całość podsumowała dr hab. med. Maria Kłopocka.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do wyborów delegatów na walne Zgromadzenie Członków PTG w drugim terminie.  W wyborach uczestniczyło 12 członków PTG, których przynależność i opłacenie składek potwierdził skarbnik Oddziału, dr n.med. Grażyna Mierzwa. Powołano Komisję skrutacyjną w składzie dr. n.med. Grażyna Mierzwa oraz dr n.med. Jacek Budzyński. W trakcie zebrania zgłoszono dwóch kandydatów: dr hab. Marię Kłopocką i dr n. med. Zbigniewa Kulę. Pani doc. Kłopocka poinformowała także, że swoją kandydaturę w wyborach głosił także prof. dr hab. Maciej Świątkowski. Odbyło się głosowanie tajne, w którym poszczególni kandydaci uzyskali: Maria Kłopocka- 11 głosów, Zbigniew Kula- 8 głosów, Maciej Świątkowski- 5 głosów. Wobec możliwości zgłoszenia tylko dwóch delegatów przez Oddział Kujawsko- Pomorski PTG, reprezentantami naszego Oddziału PTG na spotkaniach Zarządu Głównego PTG i Walnym Zgromadzeniu Członków w ciągu najbliższych dwóch lat zostali wybrani: dr hab. med. Maria Kłopocka oraz dr n. med. Zbigniew Kula. W trakcie spotkania nie zgłoszono uwag do przebiegu wyborów.

Spotkanie zakończyło się drobnym poczęstunkiem przebiegającym w miłej atmosferze.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 nast. » koniec »»

Pozycje :: 43 - 54 z 54