Strona główna
Zebranie - 13 maja 2013 r.

W dniu 13.05.2013 o godzinie 18 w Sali 309 w budynku Patomorfologii, przy ulicy Sk┼éodowskiej-Curie odb─Ödzie si─Ö wspólne zebranie naukowo-szkoleniowe Kujawsko-Pomorskiego Oddzia┼éu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Bydgosko-Toru┼äskiego Oddzia┼éu Towarzystwa Internistów  Polskich. Wiod─ůcym tematem zebrania b─Ödzie choroba trzewna, podstawy jej rozpoznawania oraz manifestacje kliniczne w grupie doros┼éych pacjentów. Drugi temat dotyczy raka prze┼éyku oraz nowych mo┼╝liwo┼Ťci endoskopowego leczenia wczesnych postaci tego nowotworu. Wybrane zagadnienia wydaj─ů si─Ö ciekawe i zosta┼éy zaproponowane przez lekarzy internistów kieruj─ůcych pacjentów do specjalistycznych o┼Ťrodków  gastroenterologicznych. W trakcie zebrania mo┼╝liwa b─Ödzie wymiana pogl─ůdów, a tak┼╝e zacie┼Ťnienie wspó┼épracy pomi─Ödzy lekarzami chorób wewn─Ötrznych i specjalistami zajmuj─ůcymi si─Ö gastroenterologi─ů.

Do udzia┼éu w zebraniu serdecznie zapraszaj─ů cz┼éonkowie Zarz─ůdów obu towarzystw naukowych

                        W imieniu Zarz─ůdów

                        Profesor dr. hab. n. med. Kornelia K─Ödziora-Kornatowska i

                        Dr. hab. n. med. Maria K┼éopocka

 

Program zebrania:

 1. Dr. hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska, Profesor UMK: Diagnostyka celiakii
 2. Dr. n. med. Gra┼╝yna Mierzwa: Manifestacje choroby trzewnej u pacjentów doros┼éych
 3. Dr. n. med. Zbigniew Kula: Rak prze┼éyku - diagnostyka, endoskopowa dyssekcja pod┼Ťluzówkowa wczesnego raka prze┼éyku
 
I Kujawsko-Pomorskie Dni Chirurgii Cytoredukcyjnej "Wykorzystaj Szans─Ö"
W imieniu organizatorów interdyscyplinarnego spotkania przekazuj─Ö informacj─Ö i serdeczne zaproszenie do udzia┼éu w konferencji. Poni┼╝ej tekst zaproszenia, które mo┼╝na równie┼╝ przeczyta─ç, jak równie┼╝ zapozna─ç si─Ö ze szczegó┼éowym programem umieszczonym na stronie internetowej CO .
 
Szanowni Państwo
Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr n. med. Zbigniew Pawłowicz
zaprasza na
 
I Kujawsko-Pomorskie Dni Chirurgii Cytoredukcyjnej "Wykorzystaj Szans─Ö",
 
które odb─Öd─ů si─Ö w dniach 14 i 15 marca 2013 roku. Interdyscyplinarne spotkanie po┼Ťwi─Öcone zostanie problemom terapeutycznym dotycz─ůcym wodobrzusza i leczenia zaawansowanych nowotworów z┼éo┼Ťliwych narz─ůdu rodnego oraz przewodu pokarmowego. Dyskusja toczy─ç si─Ö b─Ödzie wokó┼é nast─Öpuj─ůcych zagadnie┼ä:
 
1. Perspektywy wielonarz─ůdowej cytoredukcji (pierwotnej i wtórnej).
2. Okołooperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC).
 
Celem spotkania jest integracja zainteresowanych tym problemem lekarzy, usprawnienie komunikacji pomi─Ödzy lekarzami internistami, gastroenterologami, chirurgami i ginekologami z naszego regionu. 14 marca b─Ödzie mo┼╝na wzi─ů─ç udzia┼é w zabiegach operacyjnych, które przeprowadz─ů do┼Ťwiadczeni chirurdzy, a komentowa─ç b─Öd─ů zaproszeni go┼Ťcie: prof. Marcello Deraco i prof. Jean Marc Classe.
 
Osoby zainteresowane udzia┼éem w zabiegach, mog─ů rejestrowa─ç si─Ö pod numerem tel. 52 374 33 94 (sekretariat Oddzia┼éu Ginekologii Onkologicznej). Natomiast 15 marca zaplanowano wyk┼éady i prezentacje do┼Ťwiadcze┼ä o┼Ťrodków, które zajmuj─ů si─Ö chirurgi─ů cytoredukcyjn─ů i chemioterapi─ů dootrzewnow─ů (wst─Öp wolny). Spotkanie zosta┼éo zorganizowane przez Oddzia┼é Chirurgii Onkologicznej i Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 
Serdecznie pozdrawiam w imieniu Zarz─ůdu PTG-E
Maria Kłopocka
 
Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG - 10.12.2012r.
Bydgoszcz, 2012-12-12


Protokó┼é z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Kujawsko-Pomorskiego Oddzia┼éu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
które odby┼éo si─Ö dnia 10.12.2012r.

Program zebrania przewidywał:

1/ cz─Ö┼Ť─ç naukow─ů

2/ wybór Przewodnicz─ůcego Zebrania , Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta zebrania

3/ sprawozdanie ust─Öpuj─ůcego Zarz─ůdu Oddzia┼éu i Komisji Rewizyjnej

4/ dyskusja/wolne wnioski

5/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego

6/ udzielenie absolutorium ust─Öpuj─ůcemu Zarz─ůdowi Oddzia┼éu

7/ wybory ( Przewodnicz─ůcego, cz┼éonków Zarz─ůdu Oddzia┼éu i Komisji Rewizyjnej)

8/ wybór delegatów naszego Oddzia┼éu PTG-E na lata 2012- 2014

9/ wolne wnioski

G┼éos zabra┼éa Przewodnicz─ůca Oddzia┼éu Kujawsko - Pomorskiego PTG-E- dr hab. n.med. Maria K┼éopocka, która powita┼éa wszystkich przyby┼éych, przedstawi┼éa plan zebrania i zapowiedzia┼éa cz─Ö┼Ť─ç naukow─ů .

Udzieli┼éa g┼éosu dr Marcinowi Manerowskiemu, który w sposób interesuj─ůcy i przyst─Öpny przedstawi┼é aktualne zalecenia Grupy Roboczej PTG-E dotycz─ůce sposobu post─Öpowania u pacjentów po polipektomii w jelicie grubym.

Po cz─Ö┼Ťci naukowej zgodnie z porz─ůdkiem obrad rozpocz─Öto cz─Ö┼Ť─ç sprawozdawczo-wyborcz─ů.

Przewodnicz─ůca zaproponowa┼éa na prowadz─ůcego zebranie - dr Wojciecha Szcz─Ösnego, jego kandydatura zosta┼éa przyj─Öta jednog┼éo┼Ťnie. Dr Szcz─Ösny, zaproponowa┼é z kolei na protokolanta zebrania - dr Gra┼╝yn─Ö Mierzwa.

Nast─Öpnym punktem zebrania by┼éo wybranie Komisji Skrutacyjnej; zaproponowano dr El┼╝biet─Ö ┼Ülifierz- Piotrowsk─ů oraz dr Piotra Sikorskiego- kandydatury zosta┼éy przyj─Öte jednomy┼Ťlnie i Komisja rozpocz─Ö┼éa prac─Ö.

Doc. K┼éopocka przedstawi┼éa sprawozdanie z 2-letniej dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu; okre┼Ťli┼éa ilo┼Ť─ç i charakter spotka┼ä cz┼éonków Towarzystwa, szkolenie m┼éodych lekarzy- gastrologów w Czechach, organizacj─Ö kursu endoskopowego dla 35 piel─Ögniarek z regionu, pozyskiwanie funduszy dla Towarzystwa, p┼éatno┼Ť─ç sk┼éadek naszych cz┼éonków oraz przekaza┼éa relacj─Ö z wyborów do Zarz─ůdu G┼éównego PTG i nowe w┼éadze Zarz─ůdu G┼éównego z nowym Przewodnicz─ůcym- prof. Andrzejem D─ůbrowskim.

Dr Jacek Król odczyta┼é sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w którym ustosunkowano si─Ö do sprawozdania Przewodnicz─ůcej Oddzia┼éu, jak równie┼╝ dok┼éadnie przeanalizowano sprawozdanie skarbnika Oddzia┼éu ( zysk, straty, rozliczenie PIT-8). Nast─Öpnie przyst─ůpiono do dyskusji:

 • G┼éos zabra┼éa prof. Czerwionka- Szaflarska, która zwróci┼éa uwag─Ö ust─Öpuj─ůcemu Zarz─ůdowi Oddzia┼éu na: nieprawid┼éowy dobór prelegentów do prezentacji pewnych zagadnie┼ä na zebraniach naukowych, brak oficjalnych pism przypominaj─ůcych o niezap┼éaconych sk┼éadkach oraz na fakt, ┼╝e niektórzy cz┼éonkowie oddzia┼éu nie otrzymuj─ů zawiadomie┼ä o zebraniach drog─ů e-mailow─ů.

 • Z kolei prof. Pop┼éawski zada┼é pytanie kiedy w Komisji Rewizyjnej uzupe┼éniono sk┼éad osobowy oraz zwróci┼é uwag─Ö, ┼╝e nie otrzymuje informacji e-mailowych o aktualnych zebraniach towarzystwa.

Dr K┼éopocka wyja┼Ťni┼éa sporne kwestie, okaza┼éa list─Ö adresów e-mailowych, pod które wysy┼éano zawiadomienia poczt─ů e-mailow─ů. Natomiast skarbnik wyja┼Ťni┼é, ┼╝e skre┼Ťlanie cz┼éonków nie le┼╝y w kompetencji skarbnika, podaje jedynie aktualn─ů list─Ö „aktywnych” cz┼éonków ( tych, którzy na bie┼╝─ůco reguluj─ů sk┼éadki cz┼éonkowskie) do Zarz─ůdu G┼éównego PTG.

Dr Banaszkiewicz zabra┼é g┼éos apeluj─ůc, ┼╝eby wysy┼éanie zawiadomie┼ä poczt─ů elektroniczn─ů by┼éo wysy┼éane za potwierdzeniem, a dr Szcz─Ösny wysun─ů┼é wniosek , ┼╝eby nowy Zarz─ůd Oddzia┼éu spotka┼é si─Ö z administratorem strony i wyja┼Ťni┼é spraw─Ö potwierdzania wys┼éania zawiadomie┼ä , jednocze┼Ťnie zaapelowa┼é o uaktywnienie pediatrów w pracy Oddzia┼éu.

Przewodnicz─ůcy zebrania og┼éosi┼é, ┼╝e zgodnie ze statutem jest odpowiednia ilo┼Ť─ç cz┼éonków, aby odby─ç g┼éosowanie. Rozpocz─Ö┼éo si─Ö g┼éosowanie dotycz─ůce udzielenia absolutorium dla ust─Öpuj─ůcego Zarz─ůdu Oddzia┼éu. Komisja Rewizyjna og┼éosi┼éa: za udzieleniem absolutorium by┼éo -19 g┼éosów, przeciw -0 , wstrzymuj─ůce si─Ö – 2 g┼éosy, w zwi─ůzku z tym udzielono absolutorium ust─Öpuj─ůcemu Zarz─ůdowi Oddzia┼éu Kujawsko-Pomorskiego PTG.

Nast─Öpnie odby┼é si─Ö wybór nowego Przewodnicz─ůcego Oddzia┼éu. Przyst─ůpiono do zg┼éaszania kandydatów; Dr Mierzwa zg┼éosi┼éa kandydatur─Ö doc. M. K┼éopockiej , która okaza┼éa si─Ö jedyn─ů kandydatur─ů. Wyniki g┼éosowania poda┼éa Komisja Rewizyjna; wa┼╝ne 22 g┼éosy, za-19, przeciw 3, Przewodnicz─ůc─ů Oddzia┼éu zosta┼éa na kolejn─ů kadencj─Ö doc. M. K┼éopocka.

Nast─Öpnie przyst─ůpiono do podawania kandydatur do Zarz─ůdu Oddzia┼éu oraz do g┼éosowania. Podano nazwiska 10 kandydatów, a Komisja Rewizyjna og┼éosi┼éa wyniki przedstawiaj─ůc kandydatów wg kolejno┼Ťci uzyskanych g┼éosów ( 6 osób „wchodz─ůcych do Zarz─ůdu”);

1/dr Zbigniew Banaszkiewicz- 20 g┼éosów, 2/dr hab. Jacek Budzy┼äski- 19 g┼éosów, 3/dr Gra┼╝yna Mierzwa – 18 g┼éosów, 4/dr Zbigniew Kula- 16 g┼éosów,5/ dr hab. Anna Szaflarska-Pop┼éawska- 13 g┼éosów, 6/dr Monika Parz─Öcka- 11 g┼éosów.

Przyst─ůpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej; zaproponowano , ┼╝eby pozosta┼é poprzedni sk┼éad Komisji Rewizyjnej, co przeg┼éosowano zdecydowana wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów ( 1 osoba wstrzyma┼éa si─Ö od g┼éosu).

Tak wi─Öc w nowej kadencji Komisja Rewizyjna b─Ödzie pracowa┼éa w sk┼éadzie: dr Jacek Król- Przewodnicz─ůcy, dr Joanna G─ůsiorowska i dr Piotr Sikorski- cz┼éonkowie

Zgodnie z zaplanowanym programem przyst─ůpiono do wyboru delegatów naszego Oddzia┼éu na kadencj─Ö w latach 2012-2014. Podano 3 kandydatury, które otrzyma┼éy nast─Öpuj─ůc─ů ilo┼Ť─ç g┼éosów ; doc Maria K┼éopocka-17 g┼éosów, doc. Anna Szaflarska- Pop┼éawska- 10 g┼éosów i dr Zbigniew Kula- 12 g┼éosów. Delegatami zostali doc. M. K┼éopocka i dr Z. Kula .

Prowadz─ůcy zebranie – dr Szcz─Ösny zaapelowa┼é o wolne wnioski( nie zg┼éoszono) i zako┼äczy┼é zebranie.

Nowa Przewodnicz─ůca Oddzia┼éu Kujawsko-Pomorskiego – doc K┼éopocka zaprosi┼éa na ┼Ťwi─ůteczne zebranie naukowe organizowane w Toruniu wspólnie z Bydgosko-Toru┼äskim Oddzia┼éem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w dniu 15.12.2012r. oraz zaprosi┼éa obecnych nowych cz┼éonków oddzia┼éu do pozostania celem ukonstytuowania si─Ö Zarz─ůdu.

Nowy Zarz─ůd Oddzia┼éu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii na lata 2012-2014 przedstawia si─Ö nast─Öpuj─ůco:

Przewodnicz─ůca Oddzia┼éu; dr hab. n. med. Maria K┼éopocka

Vice –przewodnicz─ůcy ; dr Zbigniew Banaszkiewicz

Sekretarz: dr Monika Parz─Öcka

Skarbnik: dr Gra┼╝yna Mierzwa

Członkowie: dr hab. n. med. Jacek Budzyński, dr. Zbigniew Kula , dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska, profesor UMK

Komisja Rewizyjna: przewodnicz─ůcy ; dr Jacek Król, cz┼éonkowie; dr Joanna G─ůsiorowska, dr Piotr Sikorski


Protokołowała

Dr n. med. Gra┼╝yna Mierzwa

 
Zebranie PTG-E - 15 grudnia 2012

Bydgoszcz 26.11.2012

 

Szanowni Państwo

         Zgodnie z wcze┼Ťniejsz─ů informacj─ů przesy┼éamy zaproszenie na wspólne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddzia┼éu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Oddzia┼éu Bydgosko-Toru┼äskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

         Zebranie odb─Ödzie si─Ö w dniu 15 grudnia 2012 (sobota) o godzinie 10:00 w Sali Kolumnowej TNT, Toru┼ä ul. Wysoka 16.   

 

Program:

 1. Polski konsensus leczenia raka ┼╝o┼é─ůdka
  Prof. dr hab. n. med.
  Grzegorz Wallner – II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Uk┼éadu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 2. Zakrzepica żył trzewnych- niedoceniany problem kliniczny
  Dr hab. n. Jacek Budzy┼äski- Oddzia┼é Kliniczny Chorób Naczy┼ä i Chorób Wewn─Ötrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.

 3. Diagnostyka genetyczna hemochromatozy wrodzonej- wyst─ůpienie przedstawiciela firmy farmaceutycznej

 

Po zebraniu, podobnie jak w roku ubieg┼éym, zapraszamy na wspólne spotkanie w przed┼Ťwi─ůtecznym nastroju

 

W imieniu Zarz─ůdu Oddzia┼éu

Przewodnicz─ůca

dr hab. n. med Maria Kłopocka

 

Raz jeszcze przypominamy tym, którzy tego nie uczynili, ┼╝e sk┼éadk─Ö cz┼éonkowsk─ů (100 z┼é) na rok 2013 trzeba wp┼éaci─ç do ko┼äca listopada 2012. Numer konta znajduje si─Ö na naszej stronie internetowej: www.gastrologia.bydgoszcz.pl.

 
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTG-E

Bydgoszcz 05.11.2012

 

 Szanowni Pa┼ästwo

              Z dniem odbycia Walnego Zjazdu Delegatów PTG-E w dniu 5.10.2012 up┼éyn─Ö┼éa kadencja w┼éadz Kujawsko-Pomorskiego Oddzia┼éu PTG-E.

    Termin Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków Oddzia┼éu wyznaczono na 10.12.2012. Zebranie odb─Ödzie si─Ö w salce dydaktycznej Oddzia┼éu Chirurgii (Szpital Uniwersytecki im dr. J. Biziela, III Pietro) o godzinie 19.

Porz─ůdek obrad:

 1. Zasady post─Öpowania u pacjentów po polipektomii - dr. Marcin Manerowski
 2. Wybór Przewodnicz─ůcego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków Oddzia┼éu oraz Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie ust─Öpuj─ůcego Zarz─ůdu Oddzia┼éu
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 5. Dyskusja
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 7. Udzielenie absolutorium ust─Öpuj─ůcemu Zarz─ůdowi Oddzia┼éu
 8. Wybór Przewodnicz─ůcego Zarz─ůdu Oddzia┼éu
 9. Wybór cz┼éonków Zarz─ůdu Oddzia┼éu
 10. Wybór cz┼éonków Komisji Rewizyjnej
 11. Wybór delegatów Oddzia┼éu PTG-E na lata 2012-2014
 12. Wolne wnioski

 

Zarz─ůd przypomina, ┼╝e sk┼éadk─Ö cz┼éonkowsk─ů (100 z┼é) na rok 2013 trzeba wp┼éaci─ç do ko┼äca listopada 2012. Numer konta znajduje si─Ö na naszej stronie internetowej: www.gastrologia.bydgoszcz.pl.

W grudniu planujemy jeszcze jedno, ┼Ťwi─ůteczne zebranie naukowe wspólnie z Oddzia┼éem Towarzystwa Chirurgów Polskich w Toruniu. Dok┼éadny termin zostanie Pa┼ästwu przekazany (prawdopodobnie 15 grudnia)

Przewodnicz─ůca Oddzia┼éu Kujawsko-Pomorskiego PTG-E

dr hab. n. med. Maria Kłopocka

 
Kurs dla piel─Ögniarek i asystent├│w endoskopowych

Dzi─Öki staraniom i zaanga┼╝owaniu cz┼éonków PTG-E oraz Sekcji Piel─Ögniarek i Asystentów Endoskopowych uda┼éo si─Ö zorganizowa─ç ponownie, po kilku latach przerwy, kurs dla piel─Ögniarek i asystentów endoskopowych. Zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego rodzaju kurs by┼éo bardzo du┼╝e, gdy┼╝ zg┼éosi┼éo si─Ö 35 uczestników. Kierownikiem kursu by┼éa mgr Teresa Jakubiak. Zako┼äczenie kursu planowane jest na 21 kwietnia.

W zale┼╝no┼Ťci od potrzeb i informacji sp┼éywaj─ůcych od Pa┼ästwa mo┼╝emy podobne kursy organizowa─ç w przysz┼éo┼Ťci. Planujemy równie┼╝ kursy doskonal─ůce z endoskopii w formie warsztatów, licz─ůc na wsparcie firm farmaceutycznych i sprz─Ötu endoskopowego.

 
Nowy Przewodnicz─ůcy Komisji Rewizyjnej

W dniu 16.12.2012 na zebraniu Oddzia┼éu PTG-E podj─Öto uchwa┼é─Ö dotycz─ůc─ů Komisji Rewizyjnej.

Zmar┼é nasz kolega, Dariusz Sosnowski, który by┼é Przewodnicz─ůcym Komisji Rewizyjnej. Nowym przewodnicz─ůcym zosta┼é wybrany dr Jacek Król, a do sk┼éadu Komisji powo┼éano dr Piotra Sikorskiego.
 
Zebranie naukowo-szkoleniowe PTG-E - 23.04.2012

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe PTG-E, Sekcji Piel─Ögniarek i Asystentów Endoskopowych wspólnie z Oddzia┼éem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Poprzednie nasze wspólne spotkanie by┼éo bardzo udane, nie tylko z powodu omawianych tematów, ale równie┼╝ dzi─Öki obecno┼Ťci ró┼╝nych specjalistów. Najbli┼╝sze zebranie b─Ödzie doskona┼é─ů okazj─ů, ┼╝eby zapozna─ç si─Ö z mo┼╝liwo┼Ťciami i osi─ůgni─Öciami chirurgii ma┼éoinwazyjnej jelita grubego w naszym województwie.

Zapraszamy serdecznie w dniu 23.04.2012 o godz. 17.00  do  sali konferencyjnej RCO w Fordonie

Tematy:

1. Zabiegi małoinwazyjne w zakresie odbytu i odbytnicy

 Andrzej Jasi┼äski, Robert Szyca, Krzysztof Leksowski - 20 minut

2. Laparoskopowe operacje nowotworów odbytnicy w materiale w┼éasnym.

 Jacek Pi─ůtkowski, Marek Jackowski - 15 minut

3. Nowoczesna diagnostyka celiakii. Rekomendacje ESPGHAN (2012).

 Aleksandra Szyd┼éowska-Cyburt, Doradca Medyczny EUROIMMUN Polska- 15-20 minut

 

     w imieniu Zarz─ůdu Przewodnicz─ůca Oddzia┼éu PTG-E

     Maria K┼éopocka

 

 
Spotkanie - zachowawcze i zabiegowe metody leczenia choroby refluksowej przełyku

Szanowni Państwo!

W dniu 16 grudnia o godzinie 16:30 w Centrum Onkologii w Bydgoszczy (sala wyk┼éadowa na pierwszym pi─Ötrze) odb─Ödzie si─Ö, z inicjatywy Profesora Marka Jackowskiego,  wspólne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddzia┼éu Bydgosko-Toru┼äskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Kujawsko-Pomorskiego Oddzia┼éu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Tematyka b─Ödzie dotyczy┼éa zachowawczych i zabiegowych metod leczenia choroby refluksowej prze┼éyku.

Planowany program zebrania
1. dr hab. n. med. Maria Kłopocka - Diagnostyka i leczenie zachowawcze GERD
2. prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski - Leczenie chirurgiczne GERD
3. dr. n. med. Jacek Pi─ůtkowski - Powik┼éania leczenia chirurgicznego w materiale w┼éasnym Kliniki

Z okazji zbli┼╝aj─ůcych si─Ö ┼Üwi─ůt Bo┼╝ego Narodzenia  spotkania b─Ödzie mia┼éo uroczysty charakter.

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu wszystkich zainteresowanych lekarzy i pielęgniarki

Cz┼éonków Zarz─ůdu Oddzia┼éu PTG-E prosz─Ö o przybycie o godzinie 16:00.

 

Przewodnicz─ůca Oddzia┼éu Kujawsko-Pomorskiego
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Dr hab. Nauk med. Maria Kłopocka

 

Bardzo prosz─Ö wszystkich lekarzy o wp┼éat─Ö sk┼éadki cz┼éonkowskiej w wysoko┼Ťci 100 z┼éotych

Numer konta PTG

75114010520000533867001001
PTG Oddział Kujawsko Pomorski
Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Polskie Towarzystwo
Gastroenterologii
Oddział Kujawsko-Pomorski
BRE Bank SA

 

Zgodnie z postanowieniem Zarz─ůdu Towarzystwa sk┼éadk─Ö za rok 2012 nale┼╝y wp┼éaci─ç do ko┼äca listopada bie┼╝─ůcego roku. Brak op┼éaconej sk┼éadki b─Ödzie oznacza┼é skre┼Ťlenie z listy cz┼éonków.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»

Pozycje :: 43 - 56 z 63