Strona główna
Kurs dla pielęgniarek i asystentów endoskopowych

Dzięki staraniom i zaangażowaniu członków PTG-E oraz Sekcji Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych udało się zorganizować ponownie, po kilku latach przerwy, kurs dla pielęgniarek i asystentów endoskopowych. Zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego rodzaju kurs było bardzo duże, gdyż zgłosiło się 35 uczestników. Kierownikiem kursu była mgr Teresa Jakubiak. Zakończenie kursu planowane jest na 21 kwietnia.

W zależności od potrzeb i informacji spływających od Państwa możemy podobne kursy organizować w przyszłości. Planujemy również kursy doskonalące z endoskopii w formie warsztatów, licząc na wsparcie firm farmaceutycznych i sprzętu endoskopowego.

 
Nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

W dniu 16.12.2012 na zebraniu Oddziału PTG-E podjęto uchwałę dotyczącą Komisji Rewizyjnej.

Zmarł nasz kolega, Dariusz Sosnowski, który był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Nowym przewodniczącym został wybrany dr Jacek Król, a do składu Komisji powołano dr Piotra Sikorskiego.
 
Zebranie naukowo-szkoleniowe PTG-E - 23.04.2012

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe PTG-E, Sekcji Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych wspólnie z Oddziałem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Poprzednie nasze wspólne spotkanie było bardzo udane, nie tylko z powodu omawianych tematów, ale również dzięki obecności różnych specjalistów. Najbliższe zebranie będzie doskonałą okazją, żeby zapoznać się z możliwościami i osiągnięciami chirurgii małoinwazyjnej jelita grubego w naszym województwie.

Zapraszamy serdecznie w dniu 23.04.2012 o godz. 17.00  do  sali konferencyjnej RCO w Fordonie

Tematy:

1. Zabiegi małoinwazyjne w zakresie odbytu i odbytnicy

 Andrzej Jasiński, Robert Szyca, Krzysztof Leksowski - 20 minut

2. Laparoskopowe operacje nowotworów odbytnicy w materiale własnym.

 Jacek Piątkowski, Marek Jackowski - 15 minut

3. Nowoczesna diagnostyka celiakii. Rekomendacje ESPGHAN (2012).

 Aleksandra Szydłowska-Cyburt, Doradca Medyczny EUROIMMUN Polska- 15-20 minut

 

     w imieniu Zarządu Przewodnicząca Oddziału PTG-E

     Maria Kłopocka

 

 
Spotkanie - zachowawcze i zabiegowe metody leczenia choroby refluksowej przełyku

Szanowni Państwo!

W dniu 16 grudnia o godzinie 16:30 w Centrum Onkologii w Bydgoszczy (sala wykładowa na pierwszym piętrze) odbędzie się, z inicjatywy Profesora Marka Jackowskiego,  wspólne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Tematyka będzie dotyczyła zachowawczych i zabiegowych metod leczenia choroby refluksowej przełyku.

Planowany program zebrania
1. dr hab. n. med. Maria Kłopocka - Diagnostyka i leczenie zachowawcze GERD
2. prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski - Leczenie chirurgiczne GERD
3. dr. n. med. Jacek Piątkowski - Powikłania leczenia chirurgicznego w materiale własnym Kliniki

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  spotkania będzie miało uroczysty charakter.

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu wszystkich zainteresowanych lekarzy i pielęgniarki

Członków Zarządu Oddziału PTG-E proszę o przybycie o godzinie 16:00.

 

Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Dr hab. Nauk med. Maria Kłopocka

 

Bardzo proszę wszystkich lekarzy o wpłatę składki członkowskiej w wysokości 100 złotych

Numer konta PTG

75114010520000533867001001
PTG Oddział Kujawsko Pomorski
Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Polskie Towarzystwo
Gastroenterologii
Oddział Kujawsko-Pomorski
BRE Bank SA

 

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Towarzystwa składkę za rok 2012 należy wpłacić do końca listopada bieżącego roku. Brak opłaconej składki będzie oznaczał skreślenie z listy członków.

 
Rozpoczynamy działalność naukowo-szkoleniową po wakacjach!
Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E.
 
Pierwsze spotkanie, w dniu 22.10.2011 organizuje Sekcja Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych PTG-E. Zapraszamy na to spotkanie nie tylko pielęgniarki endoskopowe, ale także lekarzy endoskopistów. Zebranie rozpocznie się o godzinie 9:30 w sali dydaktycznej Kliniki Gastroenterologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy (4 piętro). Uczestnicy otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi.
 
Zebranie rozpocznie Pani Ilona Polasik (RCO). Przedstawi wyniki swojej pracy dotyczącej roli muzykoterapii w przygotowaniu pacjentów i prowadzeniu badań i zabiegów endoskopowych.Temat bardzo ciekawy, gdyż w naszej pracy endoskopistów i terapeutów liczy się nie tylko fachowość, ale także odpowiednia atmosfera i zaufanie pacjentów. Wszystko to składa się na sukces terapeutyczny. Bardziej techniczne nowości, możliwe do zastosowania w naszej pracy w Pracowniach Endoskopowych przedstawią zaprzyjaźnieni przedstawiciele firm endoskopowych.
 
Endoloop - co to jest? Jakie są praktyczne możliwości zastosowania? Jakie nowe narzędzia są wprowadzane do endoskopii?
 
Tematy bardzo ciekawe!
Zapraszam wszystkich
 
Przewodnicząca Oddziału PTG-E
Maria Kłopocka
 
Konferencja gastrologiczno-angiologiczna w Bydgoszczy

Koleżanki i koledzy

       W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w konferencji gastrologiczno-angiologicznej w Bydgoszczy w dniach 17-18 czerwca. W załączniku można zapoznać się z programem, jest też podany adres internetowy strony konferencji.

 

                                                                              Maria Kłopocka

 
Sprawozdanie z zebrania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG w dniu 14.03.2011

Sprawozdanie z zebrania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich w dniu 14.03.2011.

 

Trzecie z kolei, cykliczne zebranie Oddziału Kujawsko- Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii od czasu wyboru nowego zarządu odbyło się tradycyjnie w sali wykładowej budynku Zakładu Patomorfologii CM, UMK przy ulicy Skłodowskiej- Curie 9 w Bydgoszczy. Jego tematem były „Zasady prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego”. Zebrani wypełnili całą salę wykładową, dla wielu zabrakło miejsc siedzących. 

Po krótkim słowie wstępnym dr hab. med. Marii Kłopockiej głos zabrali wykładowcy. Dr n. med. Krzysztof Tojek przejrzyście przedstawił zasady żywienia dojelitowego, w sposób praktyczny omówił wskazania i przeciwwskazania do żywienia dojelitowego oraz algorytmy wyboru poszczególnych preparatów. Potem dr Piotr Sikorski przedstawił doświadczenia własne z żywieniem dojelitowym pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki. Następnie dr n. med. Marlena Jakóbczyk zapoznała zebranych ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do żywienia pozajelitowego, szczegółowo zreferowała różnice między poszczególnymi mieszankami do żywienia pozajelitowego oraz wskazała na kryteria wyboru poszczególnych preparatów w określonych sytuacjach klinicznych. Po tym niezwykle interesującym wykładzie, głos zabrał dr Jacek Frasz, który przedstawił doświadczenia własne z zakładaniem przezskórnej endoskopowej gastrostomii. Omówił wskazania do wykonania takiego dostępu do przewodu pokarmowego oraz potencjalne powikłania z nim związane. Na koniec wystąpił przedstawiciel firmy farmaceutycznej Fresenius Kabi, który omówił zalety nowej mieszanki do żywienia pozajelitowego- Smof Kabiven. 

Wykłady wywołały burzliwą dyskusję. Całość podsumowała dr hab. med. Maria Kłopocka, dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz i dr n. med. Zbigniew Kula. Spotkanie zakończył drobny poczęstunek. Uczestnicy uzyskali 3 pkt. edukacyjne.

Sponsorami zebrania były firmy Nutricia i Fresenius Kabi  

 

Sekretarz
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E
Dr nauk med. Jacek Budzyński  

 
Forum gastroenterologiczno-angiologiczne 17-18 06.2011

      Zapraszamy Państwa do Bydgoszczy na konferencję poświęconą chorobom przewodu pokarmowego o podłożu naczyniowym oraz chorobom jelit. Zaplanowaliśmy wykłady z dziedziny angiologii, gastroenterologii, chirurgii gastroenterologicznej, a także neuropsychologii i alergologii.                 

Przedstawione zostaną zagadnienia praktyczne, dotyczące symptomatologii, możliwości diagnostycznych i zasad leczenia.  Jednym z głównych celów konferencji jest zwrócenie uwagi na  konieczność wielospecjalistycznej współpracy w opiece nad pacjentami z objawami ze strony przewodu pokarmowego, stąd wśród zaproszonych wykładowców są wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny.

      Mamy również nadzieję, że spotkanie ułatwi nawiązanie osobistych kontaktów przydatnych w dalszej pracy zawodowej i naukowej.

W imieniu Zarządów

Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Internistów Polskich

Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Przewodniczący

Dr hab. nauk med. Maria Kłopocka

Profesor dr hab. nauk med. Kornelia Kędziora- Kornatowska

Dr nauk med. Jacek Fabisiak

 
Spotkanie 14.03.2011 - Zasady prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego

      Zapraszamy na wspólne zebranie

 Oddziału Kujawsko-Pomorskiego  PTG-E i Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich w dniu 14.03.2011 o godzinie 18 w Sali wykładowej budynku Patomorfologii przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej.

      Do udziału w spotkaniu zapraszamy również bardzo serdecznie pielęgniarki i asystentów endoskopowych.

      Tym razem wiodącym tematem będą zasady prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego, a wykładowcami doktorzy:

Marlena Jakubczyk (Szpital Uniwersytecki nr 1) oraz

Krzysztof Tojek i Piotr Sikorski (Szpital Uniwersytecki nr 2)

     Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w zebraniu (3 punkty edukacyjne).

 

W imieniu Zarządów Oddziałów:

Profesor dr hab. nauk med. Kornelia Kornatowska-Kędziora

Dr hab. nauk med. Maria Kłopocka
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»

Pozycje :: 43 - 56 z 58