Strona główna
Zebranie PTG-E - 15 grudnia 2012

Bydgoszcz 26.11.2012

 

Szanowni Państwo

         Zgodnie z wcześniejszą informacją przesyłamy zaproszenie na wspólne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

         Zebranie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2012 (sobota) o godzinie 10:00 w Sali Kolumnowej TNT, Toruń ul. Wysoka 16.   

 

Program:

 1. Polski konsensus leczenia raka żołądka
  Prof. dr hab. n. med.
  Grzegorz Wallner – II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 2. Zakrzepica żył trzewnych- niedoceniany problem kliniczny
  Dr hab. n. Jacek Budzyński- Oddział Kliniczny Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.

 3. Diagnostyka genetyczna hemochromatozy wrodzonej- wystąpienie przedstawiciela firmy farmaceutycznej

 

Po zebraniu, podobnie jak w roku ubiegłym, zapraszamy na wspólne spotkanie w przedświątecznym nastroju

 

W imieniu Zarządu Oddziału

Przewodnicząca

dr hab. n. med Maria Kłopocka

 

Raz jeszcze przypominamy tym, którzy tego nie uczynili, że składkę członkowską (100 zł) na rok 2013 trzeba wpłacić do końca listopada 2012. Numer konta znajduje się na naszej stronie internetowej: www.gastrologia.bydgoszcz.pl.

 
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTG-E

Bydgoszcz 05.11.2012

 

 Szanowni Państwo

              Z dniem odbycia Walnego Zjazdu Delegatów PTG-E w dniu 5.10.2012 upłynęła kadencja władz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E.

    Termin Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału wyznaczono na 10.12.2012. Zebranie odbędzie się w salce dydaktycznej Oddziału Chirurgii (Szpital Uniwersytecki im dr. J. Biziela, III Pietro) o godzinie 19.

Porządek obrad:

 1. Zasady postępowania u pacjentów po polipektomii - dr. Marcin Manerowski
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału oraz Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 5. Dyskusja
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału
 9. Wybór członków Zarządu Oddziału
 10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 11. Wybór delegatów Oddziału PTG-E na lata 2012-2014
 12. Wolne wnioski

 

Zarząd przypomina, że składkę członkowską (100 zł) na rok 2013 trzeba wpłacić do końca listopada 2012. Numer konta znajduje się na naszej stronie internetowej: www.gastrologia.bydgoszcz.pl.

W grudniu planujemy jeszcze jedno, świąteczne zebranie naukowe wspólnie z Oddziałem Towarzystwa Chirurgów Polskich w Toruniu. Dokładny termin zostanie Państwu przekazany (prawdopodobnie 15 grudnia)

Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E

dr hab. n. med. Maria Kłopocka

 
Kurs dla pielęgniarek i asystentów endoskopowych

Dzięki staraniom i zaangażowaniu członków PTG-E oraz Sekcji Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych udało się zorganizować ponownie, po kilku latach przerwy, kurs dla pielęgniarek i asystentów endoskopowych. Zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego rodzaju kurs było bardzo duże, gdyż zgłosiło się 35 uczestników. Kierownikiem kursu była mgr Teresa Jakubiak. Zakończenie kursu planowane jest na 21 kwietnia.

W zależności od potrzeb i informacji spływających od Państwa możemy podobne kursy organizować w przyszłości. Planujemy również kursy doskonalące z endoskopii w formie warsztatów, licząc na wsparcie firm farmaceutycznych i sprzętu endoskopowego.

 
Nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

W dniu 16.12.2012 na zebraniu Oddziału PTG-E podjęto uchwałę dotyczącą Komisji Rewizyjnej.

Zmarł nasz kolega, Dariusz Sosnowski, który był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Nowym przewodniczącym został wybrany dr Jacek Król, a do składu Komisji powołano dr Piotra Sikorskiego.
 
Zebranie naukowo-szkoleniowe PTG-E - 23.04.2012

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe PTG-E, Sekcji Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych wspólnie z Oddziałem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Poprzednie nasze wspólne spotkanie było bardzo udane, nie tylko z powodu omawianych tematów, ale również dzięki obecności różnych specjalistów. Najbliższe zebranie będzie doskonałą okazją, żeby zapoznać się z możliwościami i osiągnięciami chirurgii małoinwazyjnej jelita grubego w naszym województwie.

Zapraszamy serdecznie w dniu 23.04.2012 o godz. 17.00  do  sali konferencyjnej RCO w Fordonie

Tematy:

1. Zabiegi małoinwazyjne w zakresie odbytu i odbytnicy

 Andrzej Jasiński, Robert Szyca, Krzysztof Leksowski - 20 minut

2. Laparoskopowe operacje nowotworów odbytnicy w materiale własnym.

 Jacek Piątkowski, Marek Jackowski - 15 minut

3. Nowoczesna diagnostyka celiakii. Rekomendacje ESPGHAN (2012).

 Aleksandra Szydłowska-Cyburt, Doradca Medyczny EUROIMMUN Polska- 15-20 minut

 

     w imieniu Zarządu Przewodnicząca Oddziału PTG-E

     Maria Kłopocka

 

 
Spotkanie - zachowawcze i zabiegowe metody leczenia choroby refluksowej przełyku

Szanowni Państwo!

W dniu 16 grudnia o godzinie 16:30 w Centrum Onkologii w Bydgoszczy (sala wykładowa na pierwszym piętrze) odbędzie się, z inicjatywy Profesora Marka Jackowskiego,  wspólne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Tematyka będzie dotyczyła zachowawczych i zabiegowych metod leczenia choroby refluksowej przełyku.

Planowany program zebrania
1. dr hab. n. med. Maria Kłopocka - Diagnostyka i leczenie zachowawcze GERD
2. prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski - Leczenie chirurgiczne GERD
3. dr. n. med. Jacek Piątkowski - Powikłania leczenia chirurgicznego w materiale własnym Kliniki

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  spotkania będzie miało uroczysty charakter.

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu wszystkich zainteresowanych lekarzy i pielęgniarki

Członków Zarządu Oddziału PTG-E proszę o przybycie o godzinie 16:00.

 

Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Dr hab. Nauk med. Maria Kłopocka

 

Bardzo proszę wszystkich lekarzy o wpłatę składki członkowskiej w wysokości 100 złotych

Numer konta PTG

75114010520000533867001001
PTG Oddział Kujawsko Pomorski
Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Polskie Towarzystwo
Gastroenterologii
Oddział Kujawsko-Pomorski
BRE Bank SA

 

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Towarzystwa składkę za rok 2012 należy wpłacić do końca listopada bieżącego roku. Brak opłaconej składki będzie oznaczał skreślenie z listy członków.

 
Rozpoczynamy działalność naukowo-szkoleniową po wakacjach!
Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E.
 
Pierwsze spotkanie, w dniu 22.10.2011 organizuje Sekcja Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych PTG-E. Zapraszamy na to spotkanie nie tylko pielęgniarki endoskopowe, ale także lekarzy endoskopistów. Zebranie rozpocznie się o godzinie 9:30 w sali dydaktycznej Kliniki Gastroenterologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy (4 piętro). Uczestnicy otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi.
 
Zebranie rozpocznie Pani Ilona Polasik (RCO). Przedstawi wyniki swojej pracy dotyczącej roli muzykoterapii w przygotowaniu pacjentów i prowadzeniu badań i zabiegów endoskopowych.Temat bardzo ciekawy, gdyż w naszej pracy endoskopistów i terapeutów liczy się nie tylko fachowość, ale także odpowiednia atmosfera i zaufanie pacjentów. Wszystko to składa się na sukces terapeutyczny. Bardziej techniczne nowości, możliwe do zastosowania w naszej pracy w Pracowniach Endoskopowych przedstawią zaprzyjaźnieni przedstawiciele firm endoskopowych.
 
Endoloop - co to jest? Jakie są praktyczne możliwości zastosowania? Jakie nowe narzędzia są wprowadzane do endoskopii?
 
Tematy bardzo ciekawe!
Zapraszam wszystkich
 
Przewodnicząca Oddziału PTG-E
Maria Kłopocka
 
Konferencja gastrologiczno-angiologiczna w Bydgoszczy

Koleżanki i koledzy

       W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w konferencji gastrologiczno-angiologicznej w Bydgoszczy w dniach 17-18 czerwca. W załączniku można zapoznać się z programem, jest też podany adres internetowy strony konferencji.

 

                                                                              Maria Kłopocka

 
Sprawozdanie z zebrania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG w dniu 14.03.2011

Sprawozdanie z zebrania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich w dniu 14.03.2011.

 

Trzecie z kolei, cykliczne zebranie Oddziału Kujawsko- Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii od czasu wyboru nowego zarządu odbyło się tradycyjnie w sali wykładowej budynku Zakładu Patomorfologii CM, UMK przy ulicy Skłodowskiej- Curie 9 w Bydgoszczy. Jego tematem były „Zasady prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego”. Zebrani wypełnili całą salę wykładową, dla wielu zabrakło miejsc siedzących. 

Po krótkim słowie wstępnym dr hab. med. Marii Kłopockiej głos zabrali wykładowcy. Dr n. med. Krzysztof Tojek przejrzyście przedstawił zasady żywienia dojelitowego, w sposób praktyczny omówił wskazania i przeciwwskazania do żywienia dojelitowego oraz algorytmy wyboru poszczególnych preparatów. Potem dr Piotr Sikorski przedstawił doświadczenia własne z żywieniem dojelitowym pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki. Następnie dr n. med. Marlena Jakóbczyk zapoznała zebranych ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do żywienia pozajelitowego, szczegółowo zreferowała różnice między poszczególnymi mieszankami do żywienia pozajelitowego oraz wskazała na kryteria wyboru poszczególnych preparatów w określonych sytuacjach klinicznych. Po tym niezwykle interesującym wykładzie, głos zabrał dr Jacek Frasz, który przedstawił doświadczenia własne z zakładaniem przezskórnej endoskopowej gastrostomii. Omówił wskazania do wykonania takiego dostępu do przewodu pokarmowego oraz potencjalne powikłania z nim związane. Na koniec wystąpił przedstawiciel firmy farmaceutycznej Fresenius Kabi, który omówił zalety nowej mieszanki do żywienia pozajelitowego- Smof Kabiven. 

Wykłady wywołały burzliwą dyskusję. Całość podsumowała dr hab. med. Maria Kłopocka, dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz i dr n. med. Zbigniew Kula. Spotkanie zakończył drobny poczęstunek. Uczestnicy uzyskali 3 pkt. edukacyjne.

Sponsorami zebrania były firmy Nutricia i Fresenius Kabi  

 

Sekretarz
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E
Dr nauk med. Jacek Budzyński  

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»

Pozycje :: 43 - 56 z 60