Strona główna
XVI Kongres PTG-E - Wrocław 25-27 września 2014
Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego serdecznie zapraszam do udziału w XVI Kongresie PTG-E, który odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 25-27 września 2014.

W czasie trwania Kongresu odbędzie się Walne Zebranie Delegatów PTG-E. Nasz Oddziałał reprezentować będą Maria Kłopocka i Zbigniew Kula. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adresy mailowe:

mariaklopocka@wp.pl

zbigniew.kula@co.bydgoszcz.pl

Pod koniec października planujemy zorganizowanie zebrania sprawozdawczo-wyborczego; dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie.

Część naukowa zebrania będzie poświęcona przedstawieniu ciekawych przypadków klinicznych. Bardzo prosimy o przesyłanie propozycji. w imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E


Maria Kłopocka
 
Zapraszamy na spotkanie - Zastosowanie mesalazyny w chorobach zapalnych jelit
Koleżanki i Koledzy

W imieniu zarządów trzech towarzystw naukowych naszego regionu serdecznie zapraszamy na wspólne warsztaty. Gościem Specjalnym będzie znany wszystkim doskonale Pan Profesor Witold Bartnik, autorytet w dziedzinie gastroenterologii. który z powodu warunków atmosferycznych nie mógł przyjechać na IV Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologiczne, 7 grudnia 2013.

Zaplanowaliśmy więc inną, warsztatową formę spotkania naukowo-szkoleniowego. Sądzimy, że wykład Pana Profesora będzie wstępem do szerokiej dyskusji na temat optymalnego leczenia pacjentów z chorobami zapalnymi jelit.

W uzupełnieniu do wykładu głównego zaplanowaliśmy krótkie prezentacje dotyczące niektórych, często popełnianych błędów w diagnostyce oraz postępów w leczeniu laparoskopowym chorób zapalnych jelit. Zebranie odbędzie się 25 kwietnia o godz 16:45 w restauracji Telimena w Bydgoszczy przy ul Fordońskiej 15.

Członków Zarządu Oddziału PTG-E proszę o przybycie na godzinę 16:15

Następne zebranie Oddziału będzie poświęcone przedstawieniu ciekawych przypadków klinicznych.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: mariaklopocka@wp.pl


Zapraszamy również do udziału w Kongresie PTG-E, który odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 25-27 września 2014. Zarząd Główny PTG-E przedłużył termin nadsyłania doniesień plakatowych do dnia 5 maja. Ustanowiono 10 nagród dla autorów wybranych, najlepszych prac oraz 10 grantów podróżnych dla autorów do 35 roku życia. Prosimy o przekazanie informacji w swoim środowisku, także osobom, które nie są członkami PTG-E.


W imieniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E

 

Przewodnicząca

Maria Kłopocka

 
Składki
Szanowni Państwo!

Przypominamy jeszcze raz członkom Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E, którzy do tej pory nie opłacili składki na rok 2014, że termin odprowadzenia opłaty oraz aktualnej listy aktywnych członków Towarzystwa do Zarządu Głównego mija z dniem 31 stycznia 2013.

Wszelkie informacje szczegółowe znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gastrologia.bydgoszcz.pl


Zarząd

Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E

 
IV Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroeneterologii

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych, już IV Kujawsko-Pomorskich Dniach Gastroenterologii. Jest to najważniejsza w naszym regionie konferencja, w trakcie której będziemy mieli okazję wysłuchać wykładów prezentowanych przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin gastroenterologii. Inicjatorką organizacji cyklicznych Kujawsko-Pomorskich Dni Gastroenterologii jest Pani Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska.

Szczegółowy program tegorocznej konferencji, która odbędzie się 7 grudnia w hotelu Słoneczny Młyn można zobaczyć na stronie www.symposion.pl

Zapraszamy!

Organizatorzy konferencji oraz

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa GastroenterologiiZachęcam również do zapoznawania się z informacjami umieszczanymi na stronie Zarządu PTG-E : www.ptg-e.org.pl oraz na stronie naszego oddziału: www.gastrologia.bydgoszcz.pl

Przypominam również o konieczności opłacenia rocznej składki członkowskiej na rok 2014, termin mija z końcem listopada. Na stronie naszego oddziału zamieszczony jest nr konta bankowego, na który należy wpłacać składkę w wysokości 100 złotych. Można tam również pobrać druk deklaracji członkowskiej (dotyczy osób, które zamierzają zapisać się do PTG-E)

Przewodnicząca

Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E

Maria Kłopocka

 
Zebranie - 10 października 2013

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w kolejnym zebraniu Oddziału PTG-E przygotowanym przez kolegów z Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CM UMK ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bygoszczy

Zebranie odbędzie się w innym terminie niż zwykle, mianowicie w dniu 10 października o godz 11: 30 w budynku Patomorfologii przy ulicy Skłodowskiej-Curie 9, sala 309.

Okazją do organizacji zebrania jest dwudziesta rocznica powstania Poradni Stomijnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Szczególna rolę w opiece nad pacjentami odgrywa personel pielęgniarski. Doświadczenie i pomoc ze strony zespołu pielęgniarsko-lekarskiego pozwala pacjentom na powrót do normalnego funkcjonowania zawodowego i społecznego.

Jest również okazja, żeby przedstawić działalność Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, które powstało w 1987 r. Obecnie posiada 20 oddziałów regionalnych i kilka klubów w całej Polsce. Organizacja jest stowarzyszona w Europejskim (EOA) oraz Światowym Stowarzyszeniu Stomijnym (IOA). Od wielu lat prężnie działa Oddział Bydgoski POL-ILKO.

Zapraszamy

w imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E

Przewodnicząca dr hab. nauk med. Maria Kłopocka

W załączeniu program zebrania

 

 

 

 
Powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK została powołana na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie nowej specjalizacji lekarskiej. gastroenterologii dziecięcej podczas XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który odbył się w Krakowie, w dniach 20-22.06 2013

Gratulujemy!!!
 
Sprawozdanie z zebrania naukowo-szkoleniowego

W dniu 13 maja 2013 odbyło się kolejne spotkanie naukowo-szkoleniowe Oddziału.

Wiodącym tematem była aktualna klasyfikacja oraz zasady rozpoznawania choroby trzewnej. Temat ten przedstawiła w sposób kompleksowy dr hab. nauk med. Anna Szaflarska-Popławska, profesor UMK. Po kolejnym wystąpieniu, dotyczącym przykładów manifestacji choroby u osób dorosłych rozpoczęła się dyskusja, w której dominował problem późnego rozpoznania choroby, zwłaszcza w populacji osób dorosłych z objawami pozajelitowymi. Komentarz podsumowujący głosy w dyskusji wygłosiła Profesor dr hab. nauk med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, autorytet w tej dziedzinie.

W kolejnej części zebrania dr nauk med. Zbigniew Kula przedstawił zasady diagnostyki i terapii raka przełyku z uwzględnieniem możliwości leczenia endoskopowego wczesnych postaci choroby. Zaprezentował własne przypadki chorych leczonych metodą endoskopowej dysekcji podśluzówkowej.

W podsumowaniu stwierdzono, że oba tematy wymagają kontynuacji na kolejnych spotkaniach szkoleniowych.

Dr Zbigniew Kula zaproponował, żeby w trakcie każdego zebrania przedstawiać przypadki z zakresu onkologii gastroenterologicznej. Pomysł został zaakceptowany przez zebranych.

Prosimy o przygotowywanie krótkich prezentacji ciekawych przypadków .

 

                     w imieniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E

                     Przewodnicząca

                         Dr hab. nauk med. Maria Kłopocka
 
Zebranie - 13 maja 2013 r.

W dniu 13.05.2013 o godzinie 18 w Sali 309 w budynku Patomorfologii, przy ulicy Skłodowskiej-Curie odbędzie się wspólne zebranie naukowo-szkoleniowe Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Internistów  Polskich. Wiodącym tematem zebrania będzie choroba trzewna, podstawy jej rozpoznawania oraz manifestacje kliniczne w grupie dorosłych pacjentów. Drugi temat dotyczy raka przełyku oraz nowych możliwości endoskopowego leczenia wczesnych postaci tego nowotworu. Wybrane zagadnienia wydają się ciekawe i zostały zaproponowane przez lekarzy internistów kierujących pacjentów do specjalistycznych ośrodków  gastroenterologicznych. W trakcie zebrania możliwa będzie wymiana poglądów, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy lekarzami chorób wewnętrznych i specjalistami zajmującymi się gastroenterologią.

Do udziału w zebraniu serdecznie zapraszają członkowie Zarządów obu towarzystw naukowych

                        W imieniu Zarządów

                        Profesor dr. hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska i

                        Dr. hab. n. med. Maria Kłopocka

 

Program zebrania:

  1. Dr. hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska, Profesor UMK: Diagnostyka celiakii
  2. Dr. n. med. Grażyna Mierzwa: Manifestacje choroby trzewnej u pacjentów dorosłych
  3. Dr. n. med. Zbigniew Kula: Rak przełyku - diagnostyka, endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa wczesnego raka przełyku
 
I Kujawsko-Pomorskie Dni Chirurgii Cytoredukcyjnej "Wykorzystaj Szansę"
W imieniu organizatorów interdyscyplinarnego spotkania przekazuję informację i serdeczne zaproszenie do udziału w konferencji. Poniżej tekst zaproszenia, które można również przeczytać, jak również zapoznać się ze szczegółowym programem umieszczonym na stronie internetowej CO .
 
Szanowni Państwo
Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr n. med. Zbigniew Pawłowicz
zaprasza na
 
I Kujawsko-Pomorskie Dni Chirurgii Cytoredukcyjnej "Wykorzystaj Szansę",
 
które odbędą się w dniach 14 i 15 marca 2013 roku. Interdyscyplinarne spotkanie poświęcone zostanie problemom terapeutycznym dotyczącym wodobrzusza i leczenia zaawansowanych nowotworów złośliwych narządu rodnego oraz przewodu pokarmowego. Dyskusja toczyć się będzie wokół następujących zagadnień:
 
1. Perspektywy wielonarządowej cytoredukcji (pierwotnej i wtórnej).
2. Okołooperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC).
 
Celem spotkania jest integracja zainteresowanych tym problemem lekarzy, usprawnienie komunikacji pomiędzy lekarzami internistami, gastroenterologami, chirurgami i ginekologami z naszego regionu. 14 marca będzie można wziąć udział w zabiegach operacyjnych, które przeprowadzą doświadczeni chirurdzy, a komentować będą zaproszeni goście: prof. Marcello Deraco i prof. Jean Marc Classe.
 
Osoby zainteresowane udziałem w zabiegach, mogą rejestrować się pod numerem tel. 52 374 33 94 (sekretariat Oddziału Ginekologii Onkologicznej). Natomiast 15 marca zaplanowano wykłady i prezentacje doświadczeń ośrodków, które zajmują się chirurgią cytoredukcyjną i chemioterapią dootrzewnową (wstęp wolny). Spotkanie zostało zorganizowane przez Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 
Serdecznie pozdrawiam w imieniu Zarządu PTG-E
Maria Kłopocka
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 nast. » koniec »»

Pozycje :: 29 - 42 z 56