Strona główna
V Kujawsko-Pomorski Dzień Gastroenterologiczny
 Image
 
           Image
Szanowni Państwo,

W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego mamy zaszczyt już po raz piąty serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Konferencji “V Kujawsko-Pomorski Dzień Gastroenterologiczny”, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2015 roku w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy. Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy Kolegów lekarzy gastroenterologów, internistów, pediatrów, chirurgów, a także lekarzy rodzinnych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką Konferencji.  Jesteśmy przekonani, że wykłady wybitnych Ekspertów będą dla Państwa interesujące, a co najważniejsze, wyniesiona z nich wiedza będzie pomocna w codziennej pracy z pacjentami. Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do Bydgoszczy!


prof. dr hab. n. med.
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

 
Spotkanie szkoleniowe Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Drogie koleżanki i koledzy!

Serdecznie zapraszam na trzecie w tym roku spotkanie szkoleniowe Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

W dniu 8 października o godzinie 18:15 w restauracji „Gerwazy” w Bydgoszczy, ul. Fordońska 15 (w sąsiedztwie restauracji „Telimena”), odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Program zebrania:

 1. „Innowacyjne rozwiązania leczenia choroby refleksowej przełyku ” dr Mirosław Kociecki
 2. "Ektopia przełyku - prezentacja przypadku" dr Magdalena Kaczmarek –Talkowska
 3. "Choroba refluksowa przełyku - prezentacja przypadku" dr Grażyna Mierzwa
 4. „Wartość kliniczna badania 18F-FDG PET/TK w porównaniu z kolonoskopią w rozpoznawaniu raka i zaawansowanego gruczolaka jelita grubego” dr Zbigniew Kula
 5. Dyskusja

Po wakacjach życzę, aby nasze spotkania stanowiły dalszą inspiracje do doskonalenia się i współpracy, a to co robimy było cenne i miało sens.

W imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa

Gastroenterologicznego dr n. med. Zbigniew Kula

 
Spotkanie szkoleniowe Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Drogie koleżanki i koledzy!

Serdecznie zapraszam na drugie w tym roku spotkanie szkoleniowe Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 
W dniu 23 kwietnia o godzinie 18:30 w HOTELU MERCURE SEPIA w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 20 (vis a vis Opera Nova) odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe

Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Planowany program zebrania:

 1. „Fakty i mity na temat inhibitorów pompy protonowej ” dr Mirosław Kociecki

 2. Dyskusja 10 min.

 3. "Przerzuty raka nerki do przełyku - prezentacja przypadku"

 4. Katarzyna Kłonowska-Majchrzak, Zbigniew Kula 7 min.

 5. "Pierwotny czerniak przełyku - prezentacja przypadku"

 6. Dariusz Bała, Zbigniew Kula 7 min.

 7. Dyskusja 10 min.

 

Ponieważ zbliżają się Święta Wielkanocne życzymy spędzenia tego pięknego czasu odpoczywając, delektując się wspaniałościami świątecznego stołu i ciesząc się kontaktem z bliskimi.

Image

W imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego
dr n. med. Zbigniew Kula

 
Prof. Mieczysława Czerwionka Szaflarska z tytułem Kobieta Medycyny 2015

Miło nam poinformować, że Pani Prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Kierownik Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Jurasza znalazła się w gronie 5 laureatek i uzyskała tytuł Kobiety Medycyny 2015. Tytuł nadawany jest przez redakcję Portali Medycznych. To już druga edycja plebiscytu Kobiety Medycyny organizowanego przez redakcję Portali Medycznych, a odbywającego się pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. Wśród laureatek są również: Pani Ewa Błaszczyk – założycielka Kliniki Budzik, dr n. med. Małgorzata Popławska - dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie, prof. dr hab. med. Alicja Chybicka - senator RP, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Pani Krystyna Wechmann - prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych.

Pani Profesor jest specjalistą chorób dzieci, alergologii, gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej. Kliniką kieruje od 1988 roku. Swoją karierę zawodową i naukową rozpoczęła w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od roku 1973 związana zawodowo z Bydgoszczą, gdzie rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, a następnie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza. Pani Profesor w latach 1990-1996 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. W latach 1996-1999 objęła stanowisko Prorektora ds. Studenckich, a w latach 2002-2004 stanowisko Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W latach 2004-2005 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora UMK ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii. Obecnie od 2013 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Od 18 lat jest Dyrektorem Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Została uhonorowana przez dzieci Orderem Uśmiechu, Lekarzy medalem Gloria Medicine oraz Gloria Pediatriae.

Sukces ten jest nie tylko osobistą satysfakcją wszystkich laureatek, ale też istotnie przyczynia się do rozwoju medycyny i poprawy warunków leczenia ludzi w Polsce. Za to gorąco im dziękujemy i życzymy dalszych, równie niezwykłych triumfów.

~Portale Medyczne

 
Spotkanie szkoleniowe Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego
Drogie koleżanki i koledzy!
 
Serdecznie zapraszam na pierwsze w tym roku spotkanie szkoleniowe Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Wszystkim, którzy powierzyli mi przewodnictwo nad naszym oddziałem gorąco dziękuje. Chciałbym tchnąć nowego ducha w działalności naszego towarzystwa i otworzyć je szerzej dla wszystkich lekarzy mających potrzebę i ochotę podzielenia się swoimi doświadczeniami zawodowymi i refleksjami. Czekam na sugestie i uwagi dotyczące następnych spotkań (propozycje tematów, miejsce spotkań, zgłoszenia wystąpień).
 
Z koleżeńskim pozdrowieniem Zbigniew Kula
 
 
 
Zapraszamy do Centrum Onkologii!
 
W dniu 16 marca o godzinie 16:00 w Centrum Onkologii w Bydgoszczy (sala konferencyjna na pierwszym piętrze) odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Planowany program zebrania:
 
1. Nowoczesne metody leczenia raka jelita grubego. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
 
2. Diagnostyka i leczenie endoskopowe wczesnego raka przełyku, żołądka i jelita grubego – prezentacja własnych przypadków. Dr n. med. Zbigniew Kula
 
3. Dyskusja
 
 
W imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego dr n. med. Zbigniew Kula
 
Nowy Zarząd 2015

Bydgoszcz, 13.02.2015


W dniu 13 lutego 2015 roku w Centrum Endoskopii Zabiegowej Szpitala Uniwersyteckiego im dr. J. Biziela odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w trakcie którego ukonstytuował się nowy zarząd w składzie:

Przewodniczący: dr n. med. Zbigniew Kula

Zastępca Przewodniczącego: dr hab. n. med. Maria Kłopocka

Sekretarz: dr hab. n. med. Jacek Budzyński

Skarbnik: dr n. med. Grażyna Mierzwa

Członkowie: dr n. med. Grażyna Bała, dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz, dr n. med. Czesław Świątczak

Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca: dr n. med. Agnieszka Meder,

Członkowie: dr Maciej Kowalski, dr n. med. Andrzej Kuźmiński

 
Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E w latach 2012-2014

Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E w latach 2012-2014.

Z dniem odbycia Walnego Zjazdu Delegatów PTG-E w dniu 26.09.2014 upłynęła kadencja władz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E.

Zarząd pracował w składzie:

Maria Kłopocka- Przewodnicząca

Zbigniew Banaszkiewicz- Zastępca Przewodniczącego

Monika Parzęcka – Sekretarz

Grażyna Mierzwa- Skarbnik

Anna Szaflarska-Popławska, Jacek Budzyński, Zbigniew Kula- Członkowie

Komisja Rewizyjna w składzie: Jacek Król- Przewodniczący, Joanna Gąsiorowska, Piotr Sikorski- Członkowie

Na koniec roku 2013 Oddział liczył 46 członków (osoby, które uregulowały składki)

W czasie kadencji zorganizowano kilka spotkań naukowo szkoleniowych. Większość zebrań miała charakter wielospecjalistyczny, były organizowane we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich oraz przede wszystkim z Polskim Towarzystwem Chirurgicznym:

 1. W grudniu 2012 w Toruniu odbyło się zebranie poświęcone dwu zagadnieniom: Polskiemu konsensusowi leczenia raka żołądka oraz zakrzepicy żył trzewnych

 2. Marzec 2013 I Kujawsko-Pomorskie Dni Chirurgii Cytoredukcyjnej

 3. Kwiecień 2014 Zastosowanie mesalazyny w chorobach zapalnych jelit

 4. Maj 2013 zebranie dotyczące nowości w diagnostyce choroby trzewnej oraz możliwości endoskopowego leczenia wczesnych postaci raka przełyku.

 5. Październik 2013 - braliśmy udział w zebraniu zorganizowanym z okazji 20 rocznicy powstania Poradni Stomijnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy

W grudniu 2013 roku odbyły się kolejne, IV Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologiczne. Następna konferencja z tego cyklu jest zaplanowana na 5 grudnia 2015 roku.

Członkowie oddziału aktywnie uczestniczyli zarówno w różnych sesjach wykładowych, jak również, co bardzo istotne, w sesji plakatowej w trakcie XVI Kongresu PTG-E we Wrocławiu, we wrześniu tego roku.

Ostatnia kadencja to również aktywizacja wielospecjalistycznej współpracy zawodowej i naukowej. Osoby z kręgu działania naszego Oddziału brały udział w opracowaniu wytycznych postępowania pielęgniarskiego, a właściwie wielospecjalistycznego w chorobach zapalnych jelit.

Wytyczne zostały opublikowane w Przeglądzie Gastroenterologicznym, są również dostępne w polskiej wersji językowej. Spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem , także środowiska lekarskiego w trakcie Kongresu Gastroenterologii oraz w trakcie Postępów w Gastroenterologii, konferencji, która odbyła się w ostatnim tygodniu w Poznaniu.

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PTG-E w trakcie Kongresu we Wrocławiu został wybrany nowy Zarząd Towarzystwa. Przewodniczącym na kolejną kadencję został Profesor Andrzej Dąbrowski. W skład Zarządu weszli również: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła – Vice Prezes, Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska- Vice Prezes, Dr n. med. Tomasz Marek – Sekretarz Generalny, Dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska – Skarbnik, Prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik, Dr n. med. Hubert Bołdys, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski, Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Dr hab. n. med. Maria Kłopocka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach, Dr hab. n. med. Agata Mulak, Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława, Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska, Prof. dr hab. n. med. Marian Smoczyński, Prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska. Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi, Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz,
Dr n. med. Marek Pazurek

Wśród zgłoszonych postulatów: zamieszczanie wszystkich wytycznych oraz innych materiałów dydaktycznych na stronie Towarzystwa

Ustalenie zasad uczestnictwa w kongresach i konferencjach organizowanych pod patronatem PTG dla osób nie będących lekarzami (nauki podstawowe, doktoranci, także studenci zgłaszający prace)na preferencyjnych zasadach finansowych.

 
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E
Bydgoszcz, 08.12.2014

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E, które odbyło się dnia 08.12.2014.

Porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału oraz Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej

 • Przewodniczący: Piotr Sikorski

 • Sekretarz: Jacek Frasz

 • Komisja Mandatowa: Jacek Budzyński, Jacek Król

 • Komisja Skrutacyjna: Jacek Król- Przewodniczący, Jacek Budzyński, Arkadiusz Lewna

Obecne na zebraniu 22 osoby (w tym 3 upoważnienia), co stanowi 50%+1 członków Oddziału

 1. Sprawozdanie z pracy ustępującego Zarządu Oddziału PTG-E za lata 2012-2014 przedstawiła Przewodnicząca, Maria Kłopocka.

 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący, Jacek Król

 3. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Oddziału, Grażyna Mierzwa

 4. Po dyskusji dokonano zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi ( 20 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciwnych)

 5. Wybór Przewodniczącego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E na nową kadencję: podano jedną kandydaturę- Zbigniew Kula (22 głosy za, 0 wstrzymujących się i przeciwnych)

 6. Wybór członków Zarządu Oddziału: podano następujące kandydatury- Maria Kłopocka, Czesław Świątczak, Zbigniew Banaszkiewicz, Grażyna Mierzwa, Maciej Kowalski, Jacek Budzyński, Monika Parzęcka, Agnieszka Meder, Grażyna Bała, Andrzej Kuźmiński. W czasie głosowania oddano 21 głosów ważnych (122 głosy osobowe).

Do Zarządu weszli: Maria Kłopocka i Grażyna Mierzwa (po 21 głosów), Czesław Świątczak (17 głosów), Zbigniew Banaszkiewicz oraz Jacek Budzyński (po 16 głosów) i Grażyna Bała (8 głosów). Taką samą liczbę (8 głosów) uzyskała Agnieszka Meder, która zrezygnowała z członkostwa w Zarządzie i wyraziła chęć pracy w Komisji Rewizyjnej

 1. Do Komisji Rewizyjnej wybrano jednogłośnie: Agnieszkę Meder (Przewodnicząca), Macieja Kowalskiego i Andrzeja KuźmińskiegoUstępująca Przewodnicząca

Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E

Maria Kłopocka

 
Walne Zebranie Członków Oddziału
Koleżanki i Koledzy

Kończy się kadencja obecnego Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E.

Termin Walnego Zebrania Członków Oddziału, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zaplanowano na godziny wieczorne, aby jak największa liczba osób mogła wziąć w nim udział.

Serdecznie zapraszam!

Przypominam również o konieczności opłacenia składek członkowskich na rok 2015.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.


Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Maria Kłopocka
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»

Pozycje :: 29 - 42 z 65