Sprawozdanie z zebrania naukowo-szkoleniowego

W dniu 13 maja 2013 odbyło się kolejne spotkanie naukowo-szkoleniowe Oddziału.

Wiodącym tematem była aktualna klasyfikacja oraz zasady rozpoznawania choroby trzewnej. Temat ten przedstawiła w sposób kompleksowy dr hab. nauk med. Anna Szaflarska-Popławska, profesor UMK. Po kolejnym wystąpieniu, dotyczącym przykładów manifestacji choroby u osób dorosłych rozpoczęła się dyskusja, w której dominował problem późnego rozpoznania choroby, zwłaszcza w populacji osób dorosłych z objawami pozajelitowymi. Komentarz podsumowujący głosy w dyskusji wygłosiła Profesor dr hab. nauk med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, autorytet w tej dziedzinie.

W kolejnej części zebrania dr nauk med. Zbigniew Kula przedstawił zasady diagnostyki i terapii raka przełyku z uwzględnieniem możliwości leczenia endoskopowego wczesnych postaci choroby. Zaprezentował własne przypadki chorych leczonych metodą endoskopowej dysekcji podśluzówkowej.

W podsumowaniu stwierdzono, że oba tematy wymagają kontynuacji na kolejnych spotkaniach szkoleniowych.

Dr Zbigniew Kula zaproponował, żeby w trakcie każdego zebrania przedstawiać przypadki z zakresu onkologii gastroenterologicznej. Pomysł został zaakceptowany przez zebranych.

Prosimy o przygotowywanie krótkich prezentacji ciekawych przypadków .

 

                     w imieniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E

                     Przewodnicząca

                         Dr hab. nauk med. Maria Kłopocka