Strona główna arrow Zebrania i wydarzenia arrow Sprawozdanie z zebrania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG w dniu 14.03.2011
Sprawozdanie z zebrania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG w dniu 14.03.2011

Sprawozdanie z zebrania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich w dniu 14.03.2011.

 

Trzecie z kolei, cykliczne zebranie Oddziału Kujawsko- Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii od czasu wyboru nowego zarządu odbyło się tradycyjnie w sali wykładowej budynku Zakładu Patomorfologii CM, UMK przy ulicy Skłodowskiej- Curie 9 w Bydgoszczy. Jego tematem były „Zasady prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego”. Zebrani wypełnili całą salę wykładową, dla wielu zabrakło miejsc siedzących. 

Po krótkim słowie wstępnym dr hab. med. Marii Kłopockiej głos zabrali wykładowcy. Dr n. med. Krzysztof Tojek przejrzyście przedstawił zasady żywienia dojelitowego, w sposób praktyczny omówił wskazania i przeciwwskazania do żywienia dojelitowego oraz algorytmy wyboru poszczególnych preparatów. Potem dr Piotr Sikorski przedstawił doświadczenia własne z żywieniem dojelitowym pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki. Następnie dr n. med. Marlena Jakóbczyk zapoznała zebranych ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do żywienia pozajelitowego, szczegółowo zreferowała różnice między poszczególnymi mieszankami do żywienia pozajelitowego oraz wskazała na kryteria wyboru poszczególnych preparatów w określonych sytuacjach klinicznych. Po tym niezwykle interesującym wykładzie, głos zabrał dr Jacek Frasz, który przedstawił doświadczenia własne z zakładaniem przezskórnej endoskopowej gastrostomii. Omówił wskazania do wykonania takiego dostępu do przewodu pokarmowego oraz potencjalne powikłania z nim związane. Na koniec wystąpił przedstawiciel firmy farmaceutycznej Fresenius Kabi, który omówił zalety nowej mieszanki do żywienia pozajelitowego- Smof Kabiven. 

Wykłady wywołały burzliwą dyskusję. Całość podsumowała dr hab. med. Maria Kłopocka, dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz i dr n. med. Zbigniew Kula. Spotkanie zakończył drobny poczęstunek. Uczestnicy uzyskali 3 pkt. edukacyjne.

Sponsorami zebrania były firmy Nutricia i Fresenius Kabi  

 

Sekretarz
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E
Dr nauk med. Jacek Budzyński