Spotkanie 14.03.2011 - Zasady prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego

      Zapraszamy na wspólne zebranie

 Oddziału Kujawsko-Pomorskiego  PTG-E i Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich w dniu 14.03.2011 o godzinie 18 w Sali wykładowej budynku Patomorfologii przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej.

      Do udziału w spotkaniu zapraszamy również bardzo serdecznie pielęgniarki i asystentów endoskopowych.

      Tym razem wiodącym tematem będą zasady prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego, a wykładowcami doktorzy:

Marlena Jakubczyk (Szpital Uniwersytecki nr 1) oraz

Krzysztof Tojek i Piotr Sikorski (Szpital Uniwersytecki nr 2)

     Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w zebraniu (3 punkty edukacyjne).

 

W imieniu Zarządów Oddziałów:

Profesor dr hab. nauk med. Kornelia Kornatowska-Kędziora

Dr hab. nauk med. Maria Kłopocka