Strona główna arrow Historia Oddziału
Krótka historia Kujawsko-pomorskiego Oddziału PTG
    Image
    Zainteresowanie bydgoskiego ┼Ťrodowiska lekarskiego chorobami przewodu pokarmowego trwa ju┼╝ dziesi─ůtki lat. Wspania┼ée tradycje chirurgiczne, onkologiczne i wreszcie powoli wykszta┼écaj─ůca si─Ö specjalizacja w chorobach wewn─Ötrznych skupi┼éy grono wielu lekarzy, zainteresowanych chorobami przewodu pokarmowego. Gastroenterologia ju┼╝ u pocz─ůtku swego istnienia by┼éa specjalizacj─ů dla zarówno zabiegowców jak i internistów.
 
    We wrze┼Ťniu 1995 roku prof. Maciej ┼Üwi─ůtkowski na pro┼Ťb─Ö wielu kolegów, zobowi─ůza┼é si─Ö do rozpocz─Öcia stara┼ä o utworzenie w naszym mie┼Ťcie Oddzia┼éu PTG-E. Zawiadomiono kolegów lekarzy, dyrektorów placówek medycznych o planach powstania oddzia┼éu. W pa┼║dzierniku tego roku prof. ┼Üwi─ůtkowski wystosowa┼é list do profesora Krzysztofa Marlicza ówczesnego Prezesa PTG-E, z pro┼Ťb─ů o przybycia na zebranie za┼éo┼╝ycielskie. Równie┼╝ izbowe pismo "Primum Non Nocere" zamie┼Ťci┼éo informacj─Ö o planowanym zebraniu. Odby┼éo si─Ö ono 1.12.1995 w obecno┼Ťci 99 osób. Zebraniu przewodniczyli profesorowie Marlicz i ┼Üwi─ůtkowski, którzy równie┼╝ wyg┼éosili pierwsze w dziejach naszego oddzia┼éu referaty naukowe, dotycz─ůce czynno┼Ťciowych zaburze┼ä przewodu pokarmowego. W czasie zebrania wybrano pierwsze w┼éadze Oddzia┼éu w osobach: Maciej ┼Üwi─ůtkowski (Przewodnicz─ůcy): Mieczys┼éawa Czerwionka-Szaflarska (Zast─Öpca); Zbigniew Bartuzi (Sekretarz) oraz Cz┼éonkowie Zarz─ůdu ( Arkadiusz Jawie┼ä, Czes┼éaw ┼Üwi─ůtczak, Wojciech Zegarski). Pierwsz─ů Komisj─Ö Rewizyjn─ů utworzyli  Bogdan Roma┼äski, Maria K┼éopocka i Krzysztof Tojek. Zasadniczym celem Zarz─ůdu sta┼éa si─Ö aktywizacja naukowa ┼Ťrodowiska oraz dzia┼éalno┼Ť─ç dydaktyczna. Wyrazem tego sta┼éa si─Ö sponsorowana przez firm─Ö Jansen-Cillag "Szko┼éa motoryki", czyli seria wyk┼éadów omawiaj─ůcych fizjologie i patologie motoryki przewodu pokarmowego.  Wydarzenia to mia┼éo miejsce w latach 1996/97. W tym okresie przedstawiciele Oddzia┼éu brali udzia┼é w VII Kongresie PTG w Poznaniu w dniach 12-14 IX 1996. Pod koniec tego roku dnia 20 grudnia, go┼Ťcili┼Ťmy Krajowego Konsultanta ds. Gastroenterologii prof. Jana Dzieniszewskiego, który przedstawi┼é polski konsensus w kwestii post─Öpowania w przypadkach zaka┼╝enia H. pylori.  W kwietniu 1997 prof. Andrzej Habior wyg┼éosi┼é w Bydgoszczy wyk┼éad pt. "Nieinfekcyjne choroby w─ůtroby".  
 
    Wydarzeniem roku 1998 dla naszego ┼Ťrodowiska by┼é VII Kongres PTG-E, który odby┼é si─Ö w Bydgoszczy. To najwi─Öksze jak dot─ůd wydarzenie zorganizowa┼éa  Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, kierowana przez prof. Mieczys┼éaw─Ö Szafarsk─ů. Wspania┼éa organizacja Zjazdu (przy pomocy Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewn─Ötrznych oraz PT Kolegów z klinik chirurgicznych) potwierdzi┼éa wysok─ů pozycj─Ö bydgoskiego ┼Ťrodowiska gastrologów. W mi─Ödzyczasie odbywa┼éy si─Ö regularne spotkania kolegów w ramach oddzia┼éu, na których wyg┼éoszono wiele ciekawych referatów. W lutym 1999 na walnym zebraniu Oddzia┼éu wybrano nowy zarz─ůd w sk┼éadzie: Przewodnicz─ůcy: prof. Mieczys┼éawa Szafarska; Zast─Öpca; doc. Zbigniew Bartuzi; Sekretarz: dr Maria K┼éopocka; Skarbnik: Dr Gra┼╝yna Mierzwa; Cz┼éonkowie: Prof. A. Jawie┼ä, dr Z.  Pawlak, dr W. Zegarski. Komisja Rewizyjna: dr Ba┼éa, Kula, Grad.

    W roku 2000 firma Byk Rolland Polska, zasponsorowa┼éa cykl wyk┼éadów szkoleniowo-naukowych pod wspólnym tytu┼éem "Post─Öpy w Gastroenterologii" . W lutym 1999 dwoje lekarzy z naszego regionu dr G Mierzwa i P. Jarmocik brali udzia┼é w Kursie Podyplomowym Holenderskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego w Arnhem. Dr Anna Szafarska-Szczepanik wygra┼éa konkurs Young Clinicians Award i wyjecha┼éa do Bangkoku na ┼Üwiatowy Kongres Gastroenterologii. Rok 2000 by┼é równie┼╝ rokiem VIII Kongresu PTG w Katowicach, na którym nasi koledzy przedstawili kilka interesuj─ůcych prac. Dr Krzysztof  Grad w pa┼║dzierniku bra┼é udzia┼é w Endoskopowym Kursie Podyplomowym w Arnhem. We wrze┼Ťniu 2000 uchwa┼é─ů Zarz─ůdu Oddzia┼éu zmieniono nazw─Ö na  Odzia┼é Kujawsko-Pomorski PTG-E. Go┼Ťciem naszego oddzia┼éu w tym roku by┼éa prof. Gra┼╝yna Rydzewska, która przedstawi┼éa aktualne pogl─ůdy na ostre zapalenie trzustki. W roku 2001 w Podyplomowym Kursie Gastrologicznym w Arnhem uczestniczy┼é dr W┼éodzimierz Gni┼éka jr. z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczy┼ä. Kurs by┼é po┼é─ůczony z IX Europejskim Tygodniem Gastrologicznym. Wzi─Öli w nim równie┼╝ udzia┼é doktorzy Szafarska-Szczepanik, Chrobot i doc. Bartuzi.

    W roku 2001 dwukrotnie go┼Ťcili┼Ťmy prof. Jaros┼éawa Regu┼é─Ö z Warszawy z wyk┼éadami na temat choroby refluksowej oraz gastropatii po NLPZ. Równie┼╝ w tym roku prof. Antoni Gabryelewicz wyg┼éosi┼é wyk┼éad na temat chorób trzustki. Dr Wojciech Zegarski reprezentowa┼é w czerwcu nasz oddzia┼é na sympozjum w Pradze, a dr Jacek Gocki wzi─ů┼é udzia┼é w Warsztatach Endoskopowych ESGE w Rumunii.
W lutym 2002 w czasie walnego zgromadzenia wybrano ponownie na Przewodnicz─ůcego prof. Mieczys┼éaw─Ö Czerwionk─Ö-Szaflarsk─ů na Zast─Öpc─Ö doc. Zbigniewa Bartuzziego, Sekretarza dr Gra┼╝yn─Ö Ba┼é─Ö a Skarbnika dr Gra┼╝yn─Ö Mierzw─Ö. Cz┼éonkami Zarz─ůdu zostali: prof. ┼Üwi─ůtkowski, dr Swincow i dr ┼Üwi─ůtczak. Komisj─Ö Rewizyjn─ů utworzyli: dr Banaszkiewicz, Szcz─Ösny i Zegarski.

    W tej kadencji na sympozjum w Czechach pojechali prof. Bartuzi, oraz dr Gra┼╝yna i Dariusz Ba┼éowie. Go┼Ť─çmi oddzia┼éu byli profesorowie Paradowski i Linke, którzy omawiali problemy genetyki w gastrologii oraz nieswoiste choroby zapalne jelit. Regularnie odbywa┼éy si─Ö zebrania oddzia┼éu. 

    Nowy Zarz─ůd, wybrany w roku 2004 utworzyli prof. Zbigniew Bartuzi (Przewodnicz─ůcy), prof. Mieczys┼éawa Czerwionka-Szafarska (Zast─Öpca), dr Gra┼╝yna Ba┼éa (Sekretarz)' dr Gra┼╝yna Mierzwa (Skarbnik) oraz Cz┼éonkowie: prof. ┼Üwi─ůtkowski, dr Budzy┼äski i dr Szafarska-Pop┼éawska. Komisj─Ö rewizyjn─ů utworzyli dr hab. med. Cezary Pop┼éawski, dr Banaszkiewicz i dr Gocki. Go┼Ť─çmi oddzia┼éu byli miedzy innymi prof. Gabryelewicz, który przedstawi┼é wspó┼éczesne pogl─ůdy na rol─Ö H. pylori w patologii gastrologicznej. Na spotkaniach oddzia┼éu przedstawiano tak┼╝e doniesienia z o┼Ťrodków dzia┼éaj─ůcych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

    7.04.2006 na walnym zebraniu wybrano ponownie w┼éadze. W tej kadencji funkcj─Ö Przewodnicz─ůcego powierzono dr hab. med. Cezaremu Pop┼éawskiemu, Zast─Öpcy prof. Bartuziemu, Sekretarza dr Szcz─Ösnemu, za┼Ť Skarbnikiem zosta┼éa ponownie dr Mierzwa.  Cz┼éonkami Zarz─ůdu wybrano: prof. Szafarsk─ů, dr Ba┼é─Ö i dr Hapyn. Komisja Rewizyjna dzia┼éa w sk┼éadzie: dr Banaszkiewicz i dr Szafarska-Pop┼éawska.

    Jednym z pierwszych zada┼ä nowego Zarz─ůdu sta┼éo si─Ö stworzenie strony internetowej Oddzia┼éu. Dzi─Öki pomocy pana Piotra Chylewskiego uda┼éo si─Ö to do┼Ť─ç szybko i odt─ůd wszelkie informacje o dzia┼éalno┼Ťci Oddzia┼éu, a tak┼╝e zawiadomienia o zebraniach i innych wa┼╝nych wydarzeniach mo┼╝na znale┼║─ç na stronie www.gastrologia.bydgoszcz.pl. 6.10 2006 odby┼éo si─Ö zebranie naukowe, którego tematem by┼éo ostre zapalenie trzustki. W dwóch referatach przedstawiono punkt widzenia gastrologa i anestezjologia. Go┼Ť─çmi zebrania byli dr Ma┼égorzata Degowska i prof. Krzysztof Kusza. 30.04.2007 na kolejnym zebraniu omówiono post─Öpowanie endoskopowe w przypadkach krwawie┼ä z górnego odcinka przewodu pokarmowego, a tak┼╝e interwencje endoskopowe u dzieci. Prelegentami byli doktorzy Dariusz Sosnowski, Pawe┼é Wierzchowski i Gra┼╝yna Ba┼éa.

    5.04 2008 odby┼éy si─Ö I Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologiczne. Wyk┼éady zgromadzi┼éy nadspodziewanie du┼╝─ů liczb─Ö s┼éuchaczy. W┼Ťród zaproszonych go┼Ťci byli luminarze polskiej gastrologii mi─Ödzy innymi profesorowie Bartnik, Marlicz, Rydzewska, Nowak, Dzieniszewski, Celi┼äska-Cedro, Kami┼äska, Habior, ┼üaszewicz. ┼Ürodowisko kujawsko-pomorskie reprezentowali wyg┼éaszaj─ůc wyk┼éady profesorowie: Bartuzi, Jackowski, D─ůbrowiecki, Halota, dr hab. n. med. Cezary Pop┼éawski oraz doktorzy: Maria K┼éopocka, Gra┼╝yna Mierzwa i Dariusz Sosnowski. Sukces tej imprezy sk┼éoni┼é do zorganizowania II Kujawsko-Pomorskich Dni Gastroenterologicznych, które odby┼éy si─Ö 5.12.2009. Wzorem poprzedniego spotkania zaproszono najwybitniejszych specjalistów zarówno z Bydgoszczy jak i ca┼éego kraju. Tematyka spotkania by┼éa do┼Ť─ç rozleg┼éa, a wyk┼éady dotyczy┼éy przede wszystkim nowych odkry─ç i kierunków w diagnostyce i leczeniu schorze┼ä przewodu pokarmowego. Znakomite podsumowania obecnych trendów leczenia takich chorób jak rak jelita grubego, choroba Le┼Ťniowskiego-Crohna, GERD, choroba wrzodowa (z uwzgl─Ödnieniem H. pylori) czy zaburzenia czynno┼Ťciowe u dzieci i doros┼éych przedstawili profesorowie D─ůbrowski, Czerwionka-Szaflarska, Grzymis┼éawski, Linke , Rydzewska, Regu┼éa i ┼Üwi─ůtkowski. Aspekt praktyczny mia┼éy wyk┼éady profesora Smoczy┼äskiego o leczeniu chorób trzustki metodami endoskopowymi i dr hab. n. med. Pop┼éawskiego na temat krwawie┼ä nie┼╝ylakowych. Nieco odmienne od typowych wyk┼éadów naukowych by┼éo wyst─ůpienie prof. Paradowskiego dotycz─ůce jako┼Ťci ┼╝ycia w chorobach uk┼éadu trawiennego. Autor uj─ů┼é problem nie tylko w aspekcie medycznym, ale te┼╝ filozoficznym, socjologicznym i psychologicznym.

    W mi─Ödzyczasie, 7.05.2008 odby┼éo si─Ö zebranie sprawozdawczo- wyborcze oddzia┼éu, na którym ponownie powierzono funkcj─Ö Przewodnicz─ůcego Oddzia┼éu dr hab. n. med. Cezaremu Pop┼éawskiemu. Funkcj─Ö Zast─Öpcy Przewodnicz─ůcego obj─ů┼é prof. Maciej ┼Üwi─ůtkowski.

    W tej kadencji odby┼éo si─Ö ciekawe spotkanie gastrologiczno-patomorfologiczne dotycz─ůce stanów przedrakowych jelita i polipów. Referaty wyg┼éosili doktorzy Jadwiga Korenkiewicz i Wojciech Szcz─Ösny.

    Na zebraniu wyborczym w dniu 12.05.2010 wybrano nowe w┼éadze. Przewodnicz─ůc─ů Oddzia┼éu zosta┼éa dr hab. med. Maria K┼éopocka, za┼Ť zast─Öpc─ů Przewodnicz─ůcej dr hab. med. Cezary Pop┼éawski. Funkcj─Ö Sekretarza obj─ů┼é dr Jacek Budzy┼äski, Skarbnika dr Gra┼╝yna Mierzwa. Cz┼éonkami Zarz─ůdu wybrano ponadto: dr Zbigniewa Banaszkiewicza, Wojciecha Szcz─Ösnego i Zbigniewa Kul─Ö. Do Komisji Rewizyjnej wybrano dr Dariusza Sosnowskiego, Joann─Ö G─ůsiorowsk─ů i Jacka Króla.