Składki
Drogie koleżanki i koledzy!

Uprzejmie proszę o dokonanie wpłaty składek członkowskich Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w wysokości 100 PLN ma konto Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Oddział Kujawsko-Pomorski

BRE Bank SA 75114010520000533867001001

PTG-E Oddział Kujawsko Pomorski, ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

iconList do Przewodniczących Oddziałow dotyczący składek członkowskich za 2016rok (841.16 KB)